Uudised

30.11.2021
1. jaanuaril 2022 jõustub riigilõivuseaduse muudatus, millest tulenevalt muutuvad riigilõivud registrile esitatavate avalduste eest. Uuest aastast tuleb registrile avalduse esitamisel tasuda riigilõiv juba uue seaduse järgi. Seda ka juhul, kui avaldus on elektrooniliselt koostatud ja selle eest…
30.06.2021
30. augustist käivitub uus e-äriregister, mis koondab kasutajasõbralikult kõik äriregistri teenused päringute tegemisest avalduste esitamiseni ühtsesse keskkonda. RIK tuletab meelde, et seoses üleminekuga toimub äriregistri teenustes 27.-29. augustini laiaulatuslik katkestus.