Andmekaitsespetsialisti lisamine

Kui juriidilisel isikul on EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt vaja määrata andmekaitsespetsialist, teavitage spetsialisti määramisest Andmekaitse Inspektsiooni e-äriregistri portaali kaudu. Portaali kaudu teatades saab info e-äriregistri lehel nähtavaks avalikkusele ning seega olete täitnud ka avalikkuse teavitamise kohustuse. Kohustus andmekaitsespetsialisti määramisest inspektsiooni teavitada hakkas kehtima 25. maist 2018.

 

Andmekaitse Inspektsiooni veebilehele on lisatud andmekaitsespetsialisti määramist juhendav info:

 

e-äriregistrisse sisse logides on juriidilise isiku esindusõiguslikul isikul võimalik esitada määratud andmekaitsespetsialisti andmed. Selleks vajutage avalehel nupule "Minu töölaud"

töölaud

Seejärel vajutage juriidilise isiku nimele, mille andmekaitsespetsialisti andmed soovite esitada. 

2

Avaneval lehel on jaotis Andmekaitsespetsialist. Andmekaitsespetsialisti lisamiseks vajutage „Lisa andmekaitsespetsialist“. 

3

 

Alustuseks valige rippmenüüst andmekaitsespetsialisti liik. Andmekaitsespetsialist võib olla juriidiline isik või füüsiline isik. 

Füüsilise isiku kohta tuleb esitada ees- ja perenimi, isikukood ja isikukoodi riik või välisriigi kodaniku sünniaeg ja kodakondsus (mõlemad lahtrid on kohustuslikud).

 

Juriidilise isiku kohta tuleb esitada ärinimi, registrikood ja registrikoodi riik. 

 

Edasi saate esitada volituste kehtimise algus- ja lõppkuupäeva. Kuupäevad ei saa olla minevikus. Volituste kehtimise tähtajaks on vaikimisi määratud „tähtajatu“. Seda saab saab soovi korral muuta kalendri funktsionaalsuse kasutamisel.

Kohustuslik on lisada e-posti aadress. Esitatud sidevahendeid peab olema vähemalt üks, kuid mitte enam kui viis. "Lisa kontakt" nupule vajutades avanevast rippmenüüst saate valida kolme liigi vahel: elektronposti aadress, Interneti WWW aadress ja telefon. 

Lõpetuseks vajutage nupule „Salvesta“. 

Esitada saab kuni kahe määratud andmekaitsespetsialisti andmed. Kui lisate andmeid teise andmekaitsespetsialisti kohta, siis kontrollitakse automaatselt, et kahe määratud andmekaitsespetsialisti volituste aeg ei kattu. 

 

Loe ka: Juhised andmekaitsespetsialisti muutmiseks