5.3 Aruande vormide valimine

Teile kuvatakse aruandevormide nimekiri, kust saate valida, milliseid aruandevorme soovite esitada.

Kohustuslikke näitajaid sisaldavad lisad ja mõned põhiaruanded on Teie eest juba valitud. Kui põhiaruandel on mitu võimalikku vormi, tuleb teha sobilik valik (nt äriühingutel kasumiaruande skeem või rahavoogude meetod).

Kui väikeettevõtja on valinud põhiaruannetes täitmiseks Detailse bilansi ning oma valiku salvestanud, kuvatakse talle võimalust täita aruande vormide küsimustik. (Küsimustik on vabatahtlik ning mõeldud lisade valiku lihtsustamiseks)

Küsimustiku täitmisel kuvatakse teile erinevaid valikuvariante. Kui olete täitnud kogu küsimustiku, teeb süsteem vastuste põhjal valiku, milliseid lisasid täita (valikut saate soovi korral muuta).

Kui aruandevormid on valitud, tuleb vajutada lehekülje lõpus nupule „Salvesta“ ja Teid suunatakse põhiaruannete loetelusse, kus saate hakata valitud vorme täitma.

Kui soovite hiljem aruandevormide valikut muuta või täiendada, saate seda teha valides „Aruandevormide valimine“.