Ärinime broneerimine

Füüsiline või juriidiline isik saab broneerida ärinime kuueks kuuks. Korraga võib ühel isikul olla üks ärinime broneering. Samasugust ärinime sama isik teist korda broneerida ei saa. Ärinime broneerimisel tuleb valida õiguslik vorm ja tegevusala, millel ärinime kasutama hakatakse. Broneeritud ärinime saab kasutada ainult valitud õiguslikul vormil ja tegevusalal. Mõjuval põhjusel saab broneeringut ühe korra pikendada kolmeks kuuks hiljemalt 5 tööpäeva enne kehtivuse lõppu. Riigilõiv nime broneerimise eest on 150 eurot.

 

Täpsemad juhised:

Ärinime broneerimiseks tuleb esmalt portaali sisse logida, vajutades paremal üleval nurgas nuppu Sisene.

Valige autentimise vahend – ID-kaart, Smart-ID või mobiil-ID ning logige süsteemi sisse

Pärast õnnestunud autentimist vajutage avalehel "Minu töölaud" nupule

a

 

Juriidilise isikuna nime broneerimiseks vajutage avanenud lehel vastava juriidilise isiku nimele. Avaneval lehe osas "Ärinime broneerimine" vajutage nupule "Broneeri ärinimi".

j

Füüsilise isikuna nime broneerimiseks vajutage "avanenud lehel" vasakmenüüs nupule "Lisategevused" ning seejärel nupule "Broneeri ärinimi".

f

 

Esmalt tuleb valida, millisele juriidilise isiku õiguslikule vormile nimi broneeritakse, tehes rippmenüüst vastav valik ning valik salvestada. Broneeritud ärinime saab kasutusele võtta ainult õiguslikule vormile, millele ärinimi broneeritud on.

2

 

Järgnevalt tuleb valida põhitegevusala, millel juriidiline isik tegutseb. Põhitegevusalaks saab olla ainult üks tegevusala. Põhitegevusala määramine ei tähenda, et juriidiline isik ei tohi tegutseda ka teistel tegevusaladel. Tegevusalast registrile teatamisel kasutatakse Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorit. Broneeritud ärinime saab hiljem kasutusele võtta vaid sellel tegevusalal tegutsev juriidiline isik.

3

 

Seejärel valige soovitud nimi ja nimekuju. Nime valikul tuleb järgida, et äriühingu ärinimi peab selgelt eristuma teistest registrisse kantud ja broneeritud äriühingute ärinimedest.
Ärinimi ei tohi sisaldada teise isiku Eestis kaitstavat kaubamärki ilma kaubamärgi omaniku notariaalselt kinnitatud või digitaalallkirjastatud nõusolekuta. Nõusolekut ei ole vaja, kui ettevõtja tegutseb alal, kus kaubamärk ei ole kaitstud. Ärinimi ei tohi olla eksitav ettevõtja õigusliku vormi, tegevusala ega tegevuse ulatuse osas. Nimi ei tohi olla vastuolus heade kommetega. 

4

 

Dokumentide osas lisadokumentide lisamise kohustust ei ole. Vajadusel saab lisadokumendina lisada näiteks kaubamärgi omaniku nõusoleku kaubamärgiga kaitstud nime kasutamiseks.

Füüsilise isikuna nime broneerides tuleb lisada ka e-posti aadress, kuhu vajalikke dokumente ja infot saab edastada.

Järgnevalt tuleb avaldus allkirjastada, tasuda riigilõiv 150 eurot ning esitada avaldus registripidajale.

 

Ärinime kasutuselevõtuks tuleb esitada esmakande- või muutmiskandeavaldus, kus soovitud nime saab valida. Avalduse peab allkirjastama (või lisama dokumendina nõusoleku) nime broneerinud isik (juriidilisest isikust broneerija korral esindusõiguslik isik). Avaldus tuleb esitada hiljemalt 5 tööpäeva enne broneeringu kehtivuse lõppu.

 

Soovi korral saab ärinime broneeringut ühe korra mõjuval põhjusel kolmeks kuuks pikendada. Selleks tuleb e-äriregistris esitada ärinime broneeringu pikendamise avaldus hiljemalt 5 tööpäeva enne esialgse broneeringu kehtivuse lõppu. Soovi korral saab ka broneeringu tühistada. Selleks sisenege e-äriregistrisse ning vajutage nupule "Minu töölaud"

Juriidilise isikuna nime broneeringu pikendamiseks või tühistamiseks sisenege e-äriregistrisse ning vajutage nupule "Minu töölaud" vajutage avanenud lehel vastava juriidilise isiku nimele. Avaneval lehe osas "Ärinime broneerimine" vajutage nupule "Pikenda broneeringut" või "Tühista broneering".

p

Füüsilise isikuna nime broneerimiseks või tühistamiseks sisenege e-äriregistrisse ning vajutage nupule "Minu töölaud" vajutage "avanenud lehel" vasakmenüüs lingile "Lisategevused" ning avaneval lehel nupule "Pikenda broneeringut" või "Tühista broneering".