Earveldaja

E-arveldaja on lihtne veebipõhine raamatupidamistarkvara, mis aitab ettevõtjal raamatupidamise korraldamisega ise hakkama saada.

Tarkvara saavad kasutada nii ettevõtjad ise, kui nende poolt volitatud isikud (näiteks raamatupidaja).

E-arveldaja koosneb viiest olulisemast osast: arveldamise-, raamatupidamise-, aruandluse-, personali- ja seadistuste moodul.

E-arveldajas puudub laoarvestuse moodul. Laoarvestuse (müüdud kaupade kulu, inventuuri kanded jms) kandeid saab teha käsitsi (Raamatupidamine->Kanded->Lisa uus kanne).

E-arveldaja võimaldab edastada avalikule sektorile e-arveid piiramatus koguses tasutaLoe täpsemalt