8.b Aruande revideerimine

Aruande koostaja rollis:

Aruande täiendamise etapis on eeltäidetud valik „Lisa sisukorda viide revisjoni kokkuvõttele“ ühingutel, kellel on revisjoni aruande lisamine kohustuslik. Juhul kui soovitakse revisjon asendada audiitorkontrolliga, tuleb valida valik “Lisa sisukorda viide audiitori aruandele“.

Aruande allkirjastamise või kinnitamise järgselt saab aruande suunata aruande revisjoni.

Aruannet saab soovi korral aruande parandamiseks revisjonist tagasi kutsuda eeldusel, et revident ei ole revisjoni aruannet allkirjastanud.

Juhul kui revident on revisjoni aruande allkirjastanud muutub aruande olekuks „Revideeritud“ ja saab liikuda edasi aruande esitamise etappi.

 

Revidendi rollis:

NB! Revident ei saa olla sama-aegselt sisestaja rollis. Juhul kui juriidilise isiku registrisse kantud revident on lisatud ka sisestajaks, tuleb süsteemis enne revidendi otsuse koostamist sisestaja õigustest loobuda (Liikudes aruannete esitamise avalehele - > "Sisestajate määramine"  ning vastava ühingu juures vajutada lingile "loobu".)

Aruandega saab revident tutvuda vajutades revideeritavate aruannete vaates lingile „Vaata“. Tutvuda saab nii pooleliolevate kui ka juba revisjoni suunatud aruannetega.

Revident saab revisjoni aruande lisada, kui aruanne on digitaalallkirjastatud ning aruanne on suunatud revisjoni. See tähendab seda, et aruande olek revideeritavad aruanded vaates on „Ootab revisjoni“.

Revidendi aruande lisamiseks tuleb vajutada rea lõpus viitele „vaata“. Seejärel avaneb revisjoni aruande lisamise lehekülg, kus tuleb valida sobiv aruande mall ja vajutada nupule „Lisa“.

Revidendile kuvatakse revidendi aruande vorm, kuhu ta saab sisestada teksti. Revidendil on võimalus aruande lisamiseks kasutada ka eeltäidetud vormi vajutades viitele „Laadi vaikeväärtused“.

Kui aruande vorm on täidetud, tuleb see salvestada ja seejärel vajutada „Tagasi revideerimise vaatesse“. Revisjoni vaates näeb revident vormi sisestatud andmeid. Soovi korral saab andmeid muuta vajutades nupule „Muuda revisjoni aruannet“. Aruande kinnitamiseks tuleb vajutada lehekülje lõpus „Kinnita revisjoni aruanne“, misjärel saab anda digitaalallkirja vajutades lehekülje lõpus „Digitaalallkirjasta aruanne“.  Revisjoni aruande saavad aruandluskeskkonnas allkirjastada vaid isikud, kes on äriregistrisse kantud revidendi või revisjoni komisjoni liikmena.

Kui revident(-id) on oma digitaalallkirjad aruandele andnud, muutub aruande olek revideeritavate aruannete vaates „revideeritud“ ja juhatuse liige saab jätkata aruande esitamisega.

 

Pärast aruande digitaalallkirjastamist on revidendil võimalik oma aruanne tagasi võtta kui majandusaasta aruanne ei ole registrile esitatud. Aruande tagasi võtmiseks peab revident tühistama oma aruande. Selle tulemusena muutub aruande staatus „revisjoni aruanne tagasi võetud".

 

NB! Kui on vajadus lisada paberkandjal koostatud ja allkirjastatud revisjoni aruanne, siis tuleb aruande allkirjastamise etapis valida "Aruande kinnitamine" ning kinnitamise etapis kogu majandusaasta aruanne printida ning seejärel kogu aruanne koos paberkandjal juhatuse poolt allkirjastatud allkirjalehe ning allkirjastatud revisjoni aruandega skaneerida ja ühe PDF dokumendina üles laadida.