7) Muud küsimused

Kes peavad esitama aruande e-äriregistri portaali kaudu?
 
Kõik äriühingud, MTÜ-d ja sihtasutused, kelle majandusaasta periood algab 01.01.2009 või hiljem, peavad esitama aruande elektrooniliselt ettevõtjaportaali kaudu. 
 

Mis kirjastiili ja suurust on aruandes kasutatud

Majandusaasta aruandes kasutatav kirjastiil on Arial, suurus 9

 

Kuidas saab aruandesse lisada uut lisa? Vormide valikus vastav võimalus puudub.

Täiendavaid lisasid saab luua aruande lisade täitmise vaates vajutades lingile "Lisa täiendav lisa"

 

Miks ma ei saa liikuda aruande esitamise teise faasi "Aruande täiendamine" ?

Aruande täiendamise faasi saate liikuda, kui esimeses faasis on kõik põhiaruanded, lisad täidetud, sidevahendid, müügitulu jaotus korras ning aruanne kontrollitud.

 

Kas põhiaruandeid ning lisasid peab täitma etteantud järjekorras?

Ei, see ei ole kohustuslik.

 

Ei leia aruandes kohta, kus saaksin sisestada tegevusaruannet.

Tegevusaruande sisestamise võimalus on aruande teises etapis - aruande täiendamine. Teise etappi saab liikuda pärast põhiaruannete ja lisade korrektset sisestamist.

 

Ei leia kohta, kust sisestada kasumi jaotamise/kahjumi katmise otsust.

Kasumi jaotamise ettepaneku ja otsuse saab täita pärast allkirjade andmist ning enne aruande registrile esitamist.