Lepingu info

Lepingu info jaguneb: Lepingu andmed ja Kontaktandmed.

Lepingu andmete all kuvatakse: lepingu algus, lepingu lõpp, tüüp, allkirjastaja/kinnitaja ja lepingu dokument.

 

Kui soovite tasulist lepingut lõpetada, siis seda saab teha valides programmi menüüst Seadistused > Lepingu info > Lõpetan lepingu. Süsteem annab automaatselt 30 päeva aega ja täidab ise lepingu lõppkuupäeva ning nime, kes lõpetamist alustas. Enne selle kuupäeva täitumist on võimalik lepingut veel taastada, vajutades nupule „Tühista lepingu lõpetamine“. 

Tasuta perioodiga lepingu lõpetamiseks saatke palun elektrooniliselt allkirjastatud avaldus aadressile: @email

Palun märkige avalduses ära ühingu registrikood ja see, et olete teadlikud, et tasuta perioodiga lepingu lõpetamise korral, teistkordselt tasuta periood, juhul kui soovite hiljem e-arveldajaga uuesti lepingu sõlmida, enam ei kohaldu (sellisel juhul on e-arveldaja võimalik tasuta kasutada ainult digiarvete edastamiseks avalikule sektorile).

 

Kui olete vahepeal lepingu lõpetanud, siis lepingu lõppkuupäeva all on näidatud, mis kuupäeval seda tehti. Kui sõlmitakse uus leping, kuvatakse uus leping uue kirjena, kus näidatakse alguskuupäev, kuid lõppkuupäev on täitmata.

Arhiivi andmeid on võimalik vaadata nupust „Arhiiv“, kus on näha kanded, ostu- ja müügiarved ning need oma arvutisse laadida.

Tasuta lepingu ajal, kuu aega enne tasuta lepingu lõppemist, kuvame töölaual teavitust:

Pilt on eemaldatud.

 

Vajutades nupule „Sõlmin tasulise lepingu“ või teksti sees sõnale „tasuline leping“ – suunatakse lepingu sõlmimise vaatesse.

 

Seadistused -> Lepingu info all kuvame samuti selle kohta teavitust ja võimalust sõlmida tasulist lepingut:

Pilt on eemaldatud.