Saldod

Saldode alamoodul võimaldab otsida saldoseise kontode lõikes, valides ühe või mitu (kõik) konkreetset kontot.

Saldoaruandest on mugav otsida kontode saldosid ning nendele vajutades vaadata, millistest kannetest saldo koosneb. Saldo kontole vajutades avaneb detailne vaade kannetest ehk pearaamatu moodul.

Saldoaruannet on võimalik filtreerida kuupäeva alguse/lõpu ja konto järgi. Kuupäeva alguse ja lõpu lahtritesse saab sisestada filtreerimiseks otsitavad kuupäevad. Juhul, kui sisestada ainult alguskuupäev, otsib programm alates sisestatud kuupäevast ja hilisemaid kandeid. Juhul, kui sisestada lõpu kuupäev, leiab programm kõik kanded kuni antud kuupäevani. Kui sisestada nii alguse kui ka lõpu kuupäev, leiab programm kõik kanded antud vahemikus. 

Kui filtrist on parameetrid välja valitud, siis tulemuste kuvamiseks on vaja vajutada nuppu „Kuva ekraanil“. 

Filter võimaldab otsida kandeid kontode ja alamkontode lõikes valides ühe või mitu (kõik) konkreetset kontot.

Filtreeringu tühistamiseks tuleb vajutada nuppu „Tühista filter“.

Andmeid on võimalik salvestada PDF ja Excel vormingus.