Aktiivsed valuutad

Aktiivsete valuutade alammoodulis on võimalik lisada ja kustutada aktiivseid valuutasid, mida saab valida nt arvete koostamisel. Vaikimisi aktiveeritud valuutadeks on EUR, GBP, NOK, RUB, SEK ja USD.

Aktiivse valuuta lisamiseks või kustutamiseks tuleb vajutada „Lisa uus valuuta“, avanevas aknas tuleb valida neist sobiv ning salvestada.