Kehtivate tegevuslubade ja majandustegevusteadete pärimine ja kuvamine

Kui majandusaasta aruanne on ettevõtjaportaalis koostatud, allkirjastatud ja vajadusel auditeeritud, tuleb see suunata aruande esitamise etappi.

Majandusaasta aruande esitamise etappi suunamisel käivitub automaatselt päring kõikidesse ettevõtjaportaaliga liidestatud erinõuete registritesse ühingu kehtivate tegevuslubade ja majandustegevusteadete pärimiseks.

Kui ühingul tegevusload või majandustegevusteated liidestatud erinõuete registrites puuduvad, siis aruande esitamise vaates ka vastav info puudub. Juhime tähelepanu asjaolule, et kui ühingul on tegevuslubasid või majandustegevusteateid mõnes sellises erinõuete registris, mis ei ole veel ettevõtjaportaaliga liidestatud, tuleb vastavad kinnitused esitada ettevõtjaportaali väliselt.

Kui ühingul on liidestatud erinõuete registrites kehtivaid tegevuslubasid või majandustegevusteateid, kuvatakse kõik vastavad andmed aruande esitamise vaates (vt järgmine joonis). Kui andmed pärinevad mitmest erinevast registrist, siis kuvatakse need registrite kaupa.

Kõik tegevusload ja majandustegevusteated on vaikimisi eelvalitud. Kui kasutaja ei soovi mingit tegevusala kinnitada, tuleb linnuke rea lõpust eemaldada. Valikute muutmisel tuleb andmed kindlasti salvestada vajutades nupul „Salvesta valikud“.

Täpsemat informatsiooni konkreetse tegevusloa või majandustegevusteate kohta on võimalik lugeda vajutades lingil „Vaata“, millega suunatakse kasutaja vastava erinõuete registri avalikule vaatamislehele.

NB! Kõikide tegevuslubade ja majandustegevusteadete andmed pärinevad erinõuete registritest ja nende osas küsimuste tekkimisel tuleb pöörduda registrit haldava asutuse poole.

Juhul, kui kehtivate tegevuslubade ja majandustegevusteadete andmete pärimisel esineb tehnilisi probleeme, kuvatakse aruande esitamise vaates kasutajale sellekohane veateade (vt järgmine joonis). Veateates on välja toodud ka erinõuete registri nimetus, milles viga esines. Vea tekkimisel on kasutajal võimalik päringut käsitsi uuesti käivitada vajutades nupul „Proovi andmed uuesti laadida“.