Kehtivate tegevuslubade ja majandustegevusteadete pärimine ja kuvamine

Kui majandusaasta aruanne on koostatud, allkirjastatud ja vajadusel e-äriregistri portaalis auditeeritud, tuleb see suunata aruande esitamise etappi.

Majandusaasta aruande esitamise etapi suunamisel käivitatakse kõikidesse portaaliga liidestatud erinõuete registrites automaatselt päring juriidilise isiku kehtivate tegevuslubade ja majandustegevusteatiste küsimiseks.

Kui juriidilisel isikul ei ole liidestatud erinõuete registrites tegevuslube ega äritegevuse teatisi, siis aruande esitamise vaates vastavat infot edastada ei saa. Juhime tähelepanu, et kui ettevõttel on tegevusload või majandustegevusteatised erinõuete registris, mis ei ole veel portaaliga liidestatud, tuleb vastavad kinnitused esitada väljaspool portaali.

Kui juriidilisel isikul on kehtivad tegevusload või majandustegevusaruanded erinõuete registrites, kuvatakse kõik asjakohased andmed aruande esitamise vaates. Kui andmed pärinevad mitmest erinevast registrist, kuvatakse need registrite kaupa.

Kõik load ja äriteatised on vaikimisi eelvalitud. Kui kasutaja ei soovi ühtegi tegevust heaks kiita, tuleb linnuke eemaldada. Valikute muutmisel salvestage andmed kindlasti, vajutades nuppu "Salvesta valikud".

Täpsemat infot konkreetse tegevusloa või majandustegevusteate kohta saab lugeda vajutades lingile "Vaata", mis suunab kasutaja vastava erinõuete registri avalikule vaatamise lehele.

NB! Kõikide tegevuslubade ja majandustegevusteadete andmed pärinevad erinõuete registritest ning nende kohta tekkivate küsimuste korral tuleb pöörduda registrit haldava asutuse poole.

Kui kehtivate litsentside ja äriteadete andmete hankimisel esineb tehnilisi probleeme, kuvatakse aruandevaates kasutajale veateade. Veateates loetletakse ka erinõuete registri nimi, milles viga ilmnes. Vea ilmnemisel saab kasutaja päringu käsitsi taaskäivitada, klõpsates nuppu "Proovi uuesti laadida".