Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) asutamine

 FIE asutamiseks tuleb siseneda e-äriregistri portaali Eesti ID-kaardi, Smart-ID või mobiil-ID'ga  eraisikuna ning avalehel teha valik "Asutamine"

 

a

Avaneval lehel saate tutvuda erinevate juriidiliste isikute infoga, soovi korral neid võrrelda. FIE asutamiseks vajutage Füüsilisest isikust ettevõtja osas nupule "Alusta asutamist"

asutamine

 

 

Avanevas vaates tuleb esmalt sisestada FIE nimi. Automaatselt kuvatakse nimeks sisse loginud isiku ees- ja perekonna nimi (mis peavad sisalduma FIE nimes)

Kui olete nime üle vaadanud, vajutage nupule "Edasi".

 

 

Järgnevalt tuleb sisestada FIE aadress. Alustage aadressiväljale sisestamist ning süsteem pakub ette valiku aadressiandmete süsteemi kantud aadressidest, mida on võimalik valida. Aadress tuleb valida etteantud valikute vahel. Kui valitud aadressil asub mitu hoonet, saate kõrvalolevalt kaardilt valida konkreetse hoone, kus FIE tegutseb.

 

aadress

 

Sidevahendite alla tuleb lisada vähemalt e-posti aadress. Soovi korral saab lisada ka muid sidevahendeid (nt mobiiltelefon)

epost

 

Kui andmed on lisatud vajutage "Salvesta". Sisestatud e-posti aadressile saadetakse kinnituskiri. Avage see oma postkastis ning saabunud kirjas vajutage kinnituslingile, et kinnitada e-posti aadressi korrektsust. Kui e-post on kinnitatud, kuvatakse vastav info ka portaalis salvestatud kontaktide vaates ning saate liikuda edasi.

kontaktid

 

Järgmises "Tegevus" vaates:

Majandusaasta perioodiks on vaikimisi määratud kalendriaasta, mis on kõige tavapärasem periood. Kuid kui FIE planeerib tegutsemist teistsuguse majandusaasta perioodiga, on seda võimalik muuta.

Seejärel saate sisestada kavandatava põhitegevusala. Selleks vajutage nupule "Lisa". Järgmises vaates saate otsida soovitud tegevusala nime/koodi järgi või valida tegevusala EMTAK klassifikaatorist kõigi tegevusalade hulgast. Valimiseks vajutage tegevusala nimele ning järgnevalt "Vali" nupule.

 

emtak

 

 

 

Järgnevalt saab FIE soovi korral määrata spetsiifilise tegutsemisaja (vabatahtlik): 

Esmalt saab valida soovitud tegutsemisaja liigi

  • Tegevuse peatamine - tegevus peatatakse teatud perioodiks (ühekordne peatamine)
  • Ajutine tegutsemine - FIE tegutseb ajutiselt teatud perioodil, pärast perioodi lõppu kustutatakse FIE lõplikult registrist
  • Hooajaline tegevus - FIE tegutseb (igal aastal) teatud perioodil - nt tegutseb igal aastal juunist-augustini

Tegutsemisaega saab ka hiljem muutmiskandega muuta, kuid "Ajutise tegutsemise" tähtaja saabumisel FIE kustutatakse ning seda hiljem muuta võimalik pole.

 

 

Järgnevalt lisada FIEga seotud isikud. Sisse logitud isik ise on juba automaatselt lisatud.  

Soovi korral on isikute lisamisel võimalik lisada ka teisi isikuid. Selleks vajutage lingile "+ Muus rollis isiku lisamine". Valige lisatava isiku roll ning sisestage andmed.

Uue isiku lisamiseks sisestage tema Eesti isikukood vastavasse lahtrisse (välisriigi isiku puhul isikukoodi riik ja kõik nõutud väljad) soovi korral lisage volituste kehtivuse tähtaeg  ning salvestage.

 

Kõik lisatavad isikud peavad saama avalduse portaalis digitaalselt allkirjastama.

 

Dokumentide vaates FIE asutamisel reeglina kohustuslikke dokumente lisada vaja ei ole. Kui FIE soovib registrile lisadokumente esitada, saab need dokumendid üles laadida.

dokumendid

 

 

 

Kandeavaldust ei saa enne esitada, kui kõik vajalikud andmed on sisestatud ja korrektsed. Kui liigute edasi "Avalduse kinnitamise" etappi ning kohustuslikud väljad on täitmata, kuvatakse teile vastavad veateated infoga, millised andmed vajavad korrigeerimist.

Kui vigu ei esine, liigub portaal edasi kandeavalduse kinnitamise etappi.

Kinnitamise etapis kuvatakse, info isikute kohta, kes peavad avalduse allkirjastama. Soovi korral on võimalik saata neile isikutele otse portaalist teavituskiri, et neid teavitada allkirja ootavast avaldusest. Need isikud peavad süsteemi sisse logima, valima avalehelt "Minu ettevõtmised" ning seejärel "Muud avaldused" alt vajutama asutatava FIE nimele.

Enda e-postile on võimalik tellida teavitus, mis saadetakse siis, kui kõik nimekirjas olevad isikud on avalduse allkirjastanud.


allkiri
 

Enne allkirjastamist tutvuge kandeavalduse sisuga ning kui kõik on sobilik, vajutage "Allkirjasta". Pärast "Allkirjasta" nupule vajutamist suunatakse kasutaja allkirjastamise lehele, kus mõne hetke pärast küsitakse kasutajalt PIN2 koodi. Tulenevalt sellest, et PIN-2 sisestamise järel luuakse dokumendile digitaalallkiri, millest võivad allkirjastajale tuleneda õiguslikud kohustused, peab allkirjastaja olema veendunud, et on allkirjastatava info sisuga nõus. Kahtluse korral saab minna tagasi kandeavalduse koostamise etappi ja kontrollida dokumentide sisu.

 

Vajadusel on ka pärast allkirja andmist võimalik kandeavalduse koostamisse tagasi minna. Selleks tuleb esmalt vajutada nupule "Tagasi avaldust muutma", see nupuvajutus tühistab kõik antud digitaalallkirjad ning pärast avalduse andmete muutmist tuleb uuesti allkirjastada. 

Kui kõik nõutavad allkirjad on kandeavaldusele lisatud, saate liikuda edasi riigilõivu tasumise etappi.

 

Riigilõivu on võimalik tasuda kas portaalis pangalingi kaudu või portaaliväliselt (pangakontoris/internetipangas)

Riigilõivu määrad on kehtestatud Riigilõivuseaduses. Riigilõiv FIE asutamise eest on 20 €. 

Pangalingi kaudu maksmisel tuleks vajutada valitud panga logol.

Kui sobivat panka nimekirjas pole või soovite makse teha portaaliväliselt (pangakontoris või internetipangas), saate tutvuda vajalike makserekvisiitide ning unikaalse viitenumbriga vajutades pealkirjale "Riigilõivu maksmine pangakontoris või internetipangas"

2

 

Pärast makse sooritamist tuleb oodata kuni riigilõiv laekub riigikassasse. Seejärel saate avalduse registrile esitada. 

Kui olete teinud makse välispangast, kus ei ole võimalik lisada viitenumbrit ning info makse õnnestumise kohta pole mõne päeva möödudes süsteemi jõudnud, soovitame võtta ühendust klienditoega @email saates täpse info avalduse kohta (sh nimi, asutamisnumber) ning maksekorralduse.

 

Võimalik on määrata, et riigilõivu laekudes esitatakse avaldus automaatselt registrile, tehes märke vastavasse valikusse.

 

Kui seda pole tehtud, siis viimase sammuna tuleb vajutada nuppu "Esita avaldus". Sellega edastatakse kõik andmed registriosakonnale kande tegemiseks.

Pärast avalduse registrile esitamist, on avalduse lehel näha kogu vajalik info, sh menetlustähtaeg, mis ajaks registripidaja avalduse üle peab vaatama.

Kui soovite saada infot e-arveldaja tarkvara kohta, saate selle kohta teha märke vastavasse lahtrisse.

a

 

Kui avaldus ei ole veel menetletud, või kui registripidaja on väljastanud puuduste kõrvaldamise määruse, on võimalik avaldust minna muutma, vajutades nupule "Täienda avaldust".  (Loe ka: Juhised juba esitatud avalduse muutmiseks)