Kannete päring (lepingulistele klientidele)

Kannete päringut saavad kasutada e-äriregistri lepingulised kliendid.

Kannete päring võimaldab otsida kandeliigi, kuupäevade, õigusliku vormi ja asukoha järgi.

kannete