8. Aruande auditeerimine

a) Juurdepääsuõiguse aktsepteerimine

Vandeaudiitor siseneb e-äriregistri portaali  valib menüüst „Aruande esitamine“ ja seejärel alammenüüst

„Audiitorettevõtja/vandeaudiitori määramine“. Vandeaudiitor näeb nimekirja kõigist ettevõtjatest, kes vandeaudiitori aruande sisestamiseks on juurdepääsuõiguse andnud.

Vandeaudiitoril on võimalus aktsepteerida vajutades viitel „aktsepteeri“ või tagasi lükata vajutades viitel „lükka tagasi“.

Vandeaudiitor ei saa aruannetega tutvuda enne, kui talle on antud juurdepääsuõigus ja ta on selle aktsepteerinud ning andmesisestaja või juhatuse liige on aruande koostamisega alustanud.

b. Vandeaudiitori aruande lisamine

Vandeaudiitoril on otsuse lisamiseks kaks võimalust tulenevalt sellest kuidas juhatus majandusaasta aruande allkirjastab.

Kui aruanne on digitaalselt allkirjastatud, peab vandeaudiitor lisama otsuse keskkonnas. Kui aruanne on juhatuse liikmete poolt allkirjastatud paberil ja portaali lisatud PDF-failina, võib üleslaaditav skaneeritud fail sisaldada juba paberkandjal allkirjastatud vandeaudiitori aruannet.

Aruandega saab audiitor tutvuda vajutades audiitorkontrollitavate aruannete vaates lingile „Vaata“. Tutvuda saab nii pooleliolevate kui ka juba auditeerimisele suunatud aruannetega.

Vandeaudiitor saab audiitori aruande lisada, kui aruanne on digitaalallkirjastatud ning aruanne on suunatud auditeerimisele. See tähendab seda, et aruande olek auditeeritavate aruannete vaates on „Ootab auditeerimist“.

Vandeaudiitori aruande lisamiseks tuleb vajutada rea lõpus viitele „vaata“. Seejärel avaneb vandeaudiitori aruande lisamise lehekülg, kus tuleb valida arvamuse tüüp ja vajutada nupule „Lisa vandeaudiitori aruanne“.

Audiitorile kuvatakse vandeaudiitori aruande vorm, kuhu ta saab sisestada teksti. Audiitoril on võimalus aruande lisamiseks kasutada ka eeltäidetud vormi vajutades viitele „Lae vaikeväärtused“.

Kui aruande vorm on täidetud, tuleb see salvestada ja seejärel vajutada „Tagasi audiitorkontrolli vaatesse“. Audiitorkontrolli vaates näeb vandeaudiitor vormi sisestatud andmeid. Soovi korral saab andmeid muuta vajutades nupule „Muuda vandeaudiitori aruannet“. Aruande kinnitamiseks tuleb vajutada lehekülje lõpus „Kinnita vandeaudiitori aruanne“, misjärel saab anda digitaalallkirja vajutades lehekülje lõpus „Digitaalallkirjasta aruanne“.  Vandeaudiitori aruande saab aruandluskeskkonnas allkirjastada vaid see vandeaudiitor, kes on audiitorühingu esindusõiguslik isik.

Kui vandeaudiitor(-id) on oma digitaalallkirjad aruandele andnud, muutub aruande olek auditeeritavate aruannete vaates „Auditeeritud“ ja juhatuse liige saab jätkata aruande esitamisega.

Peale aruande digitaalallkirjastamist on vandeaudiitoril võimalik oma otsus tagasi võtta kui majandusaasta aruanne ei ole registrile esitatud. Otsuse tagasi võtmiseks peab vandeaudiitor tühistama oma aruande. Selle tulemusena muutub aruande staatus „Vandeaudiitori aruanne tagasi võetud“.Pilt on eemaldatud.