6.3 Lõpliku PDF-i genereerimine

Klikkides aruande täiendamise vaates nupule „Genereeri lõplik PDF“, koostatakse aruande tiitellehest ning aruande vormidest lõplik Äriregistrile esitatav PDF fail. Pärast faili genereerimist saate selle oma arvutisse tõmmata ning üle vaadata klikkides viitel „Viimati genereeritud PDF“.

Juhul, kui leiate lõpliku aruande vaatamisel, et seda on vaja muuta või täiendada, siis tagasi esimesse etappi saate minna vajutades „Tagasi aruande andmeid parandama“.

Kui aruanne on koostatud, siis järgmisse etappi liikumiseks vajutage „Suuna aruanne digiallkirjastamisele või kinnitamisele“.

Ingliskeelse lõpliku PDF-i genereerimiseks peab eelnevalt aruande üldandmete juures olema tehtud valik, et soovite koostada aruande ka ingliskeeles. Kui see valik on tehtud genereeritakse aruande lõplikule PDF failile täiendavalt ka informatiivne ingliskeelne PDF.

Et ingliskeelne PDF oleks võimalikult korrektne, tuleb eelnevalt kõik eesti keeles sisestatud tekstid täita ka inglise keeles (ingliskeelsete vormide täitmiseks tuleb süsteemis aruande koos teha valik "Koostan ingliskeelsest aruannet"). Ainult numbrite sisestamiseks mõeldud lahtrite info kantakse ingliskeelsetesse vormidesse automaatselt. Kui genereeritud dokumendis on mõningad andmed puudu, saate minna tagasi aruande koostamise etappi neid täiendama.

Ingliskeelne aruanne on vaid informatiivne - seda süsteemis ei allkirjastada ning registrile ei esitata.