Kapitali tagastamise taotlus (OÜ)

Äriseadustiku paragrahv 520 lõige 41 :

 (41) Kiirmenetluses tehakse äriühingu asutamisel rahaline sissemakse deposiidina registripidaja kontole või rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 27 2. lõikes nimetatud kontole. Sissemakse tegemisel kasutatakse käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud ärinime, täiendit ja numbrit. Kui sissemakse tehakse deposiidina registripidaja kontole, taotleb äriühing hiljemalt ühe aasta jooksul pärast enda registrisse kandmist sissemakse tagastamist oma maksekontole Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis asutatud krediidiasutuses või makseasutuses või selle krediidiasutuse või makseasutuse lepinguriigis avatud filiaalis, tähtaja ületamise korral jääb sissemakse riigituludesse. Sissemakse tagastatakse viie tööpäeva jooksul pärast korrektse taotluse esitamist.
[RT I, 20.12.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]


Kui registriosakonnas on esmakanne tehtud ning kandeavalduse staatus on "Lõpetatud", siis vajutades kandeavalduse real äriühingu nime lingile, on uues avanenud vormis tekkinud lisaks link "Kapitali tagastamise taotlus".  Samuti on pealkirja "Kandeavaldused" kõrval  nupp "Osakapitali tagastamise taotlus":

Taotluse täitmiseks vajutage  "Sisesta taotluse andmed"

 

Taotlusel on eeltäidetud Taotleja nimi, isikukood, äriühingu nimi, registrikood ja tagastamisele kuuluv summa. Neid andmeid ei ole võimalik muuta. Taotleja täidab enda aadressi ja telefoni ning asutatud osaühingu panga nime ja kontonumbri, kuhu osakapitali sissemakse tagastatakse. Kõik need väljad on kohustuslikud.
NB: Veenduge, et Te sisestate taotlusele õiged andmed, taotlust saab esitada vaid ühe korra.

 

Pärast salvestamist, näidatakse kasutajale kogu taotluse teksti, mis nende andmete põhjal on koostatud.  Sisestatud andmeid tuleb hoolikalt kontrollida. Kui märgatakse viga (aadressi, telefoni, panga nime või kontonumbri väljal), siis saab sisestatud andmeid veel muuta, vajutades "Sisesta taotluse andmed".  Kui kõik on korras, vajutada nuppu "Kinnita taotlus":

Peale kinnitamist enam andmeid muuta ei saa.

Seejärel küsitakse allkirjastamise PIN2 koodi.

Kui kapitali tagastamise taotlus on esitatud, siis "Kapitali tagastamise taotluse" lingilt edasi avanevas aknas "digidoc faili" avades on võimalik näha  esitatud andmeid.

Sissemakse tagastatakse näidatud kontole 5 tööpäeva jooksul peale korrektse taotluse esitamist.