Dividendide arvestus ja väljamaksed

Dividendide arvestamist ei ole võimalik e-arveldajas automaatselt kajastada, selleks tuleb teha vajalikud finantskanded läbi raamatupidamise kannete mooduli, lisades järgmised kanded:

Dividendide arvestamine:

D 2960 eelmiste perioodide jaotamata kasum

K 2650 dividendivõlad

 

Tulumaksu arvestamine dividendidelt (juhul, kui dividendid makstakse välja kohe. Kui dividende kohe välja ei maksta, tuleb esmalt kanda viitvõlgadesse):

D 8900 tulumaksukulu

K 2656 dividenditulumaksu võlg

 

Dividendide väljamaksmine:

D 2650 dividendivõlad

K pank/kassa

 

Tulumaksu deklareeritakse ja tasutakse järgmise kuu 10 kuupäevaks TSDs ja kanded programmis on järgmised:

Dividendi tulumaksu võla TSD alusel tasumisel EMTAle luuakse panga väljavõtte süsteemi laadimisel automaatselt:

D 1516 EMTA ettemaksukonto 

K 1020 pank

Sama kannet on soovi korral võimalik sisestada ka käsitsi.

 

EMTA ettemaksukontolt dividendi tulumaksu võla tasumise kande toimingu peab kasutaja sisestama käsitsi:

D 2656 dividenditulumaksu võlg

K 1516 EMTA ettemaksukonto