Erakondade info

E-äriregistris on võimalik vaadata andmeid erakondade ja nende liikmete nimekirjade kohta valides menüüst "Päringud" ja "Erakonnad"

Erakonna liikmete nimekirja kuvatakse avalikult kõigile e-äriregistris, kuid erakonna liikmete nimekirja peab erakonna juhatus.

Nimekirja kantakse isiku ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, liikmeksastumise ning väljaastumise või väljaarvamise aeg.

Erakondade vaates on võimalik tutvuda kõigi erakondade nimekirjaga. Kasutajatel on võimalik vaadata iga erakonna liikmete nimekirja ning otsida ka isiku nime järgi tema kuuluvust erakonda.

erakond

Liikme otsingu ning liikmete nimekirja vaates kuvatakse iga liikme juures ka infot tema erakonda kuuluvuse ajaloo kohta.

erakond