Andmete import

Andmeid imporditakse xls või xlsx failidest. Impordil ei loeta päiseid sisaldavat esimest rida.

Andmete importi on vaja eelnevalt seadistustes aktiveerida. Selleks on vaja Seadistused->üldised seadistused->tarkvara seadistuste juures vajutada nupule "Muuda"-> teha linnuke "Eksport-Import funktsionaalsus aktiveeritud" ja salvestada.

Kõige mugavam on andmeid importida siis, kui eksportida vastavate andmetega fail arvutisse, teha soovitud muudatused ja siis importida soovitud andmetega fail uuesti süsteemi. Eksportimisel lisatakse faili kõik need andmed, mis on eelnevalt filtris valitud.

Eksporditavatel andmefailidel on mitmed väljad kaitstud. Nende väljade muutmiseks tuleb võtta faili muutmise kaitse maha.

Pilt on eemaldatud.

 

Pärast vajutamist nupule „Luba redigeerimine“ , tuleb valida menüüs FAIL ja Teavete all „Kaitse töövihikut“ vajutada „Võta kaitse maha“

Pilt on eemaldatud.

 

Jah/ei valikutes tähistab 1 – „jah“ ja 0 – „ei“ valikuid.

Konto numbreid sisestatakse koos dimensiooniga (näiteks 1210 Ostjatelt laekumata arved).  Sellistel väljadel kontrollitakse konto numbri vastavust ning sisestatud dimensiooni vastavust.

Kui imporditavast failist leitakse vigu, ei impordita failist ühtegi rida ning kuvatakse vastav veateade.

 

Täpsemad juhised importimiseks: