Erinõuete registrid

NB! Kõik tegevuslubade ja ettevõtlusteadete andmed pärinevad erinõuete registritest ning nende kohta tekkivate küsimuste korral tuleb pöörduda registrit haldava asutuse poole.

Järgnevalt on toodud lingid erinõuete registritele, kust ettevõte saab kontrollida oma kehtivaid andmeid tegevuslubade/äriteadete kohta ning lingid registripidajate kontaktandmetele.

Majandustegevuse register
Tegevuslubade ja teadete register
Kontaktandmed

Ravimiameti tegevuslubade register
Tegevuslubade register
Kontaktandmed

Terviseameti registrid
Tegevuslubade register
Kontaktandmed

Põllumajandusloomade register
Tegevuslubade register
Kontaktandmed

Eesti Hariduse Infosüsteem
Tegevuslubade register: https://haridusportaal.edu.ee/infos%C3%BCsteemid/eesti-hariduse-infos%C3%BCsteem-ehis
ja https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/TegevuslubaOtsi.faces
Kontaktandmed

Transpordi ameti Lennuohutuse infosüsteem
Tegevuslubade register
Kontaktandmed

Põllumajandus- ja Toiduameti registrid
Tegevuslubade register
Kontaktandmed