Erinõuete registrid

NB! Kõik tegevuslubade ja majandustegevusteadete andmed pärinevad erinõuete registritest ja nende osas küsimuste tekkimisel tuleb pöörduda registrit haldava asutuse poole.

Alljärgnevalt on välja toodud erinõuete registrite lingid, kust ettevõtja saab kontrollida oma kehtivaid tegevuslubade/majandustegevusteadete andmeid ning lingid registripidajate kontaktandmetele.

Majandustegevuse register
Registris olevate tegevuslubade/majandustegevusteadete kontrollimine: https://mtr.mkm.ee/
Registripidaja kontaktandmed: https://mtr.mkm.ee/infoleht/13?m=105

Ravimiameti tegevuslubade register
Registris olevate tegevuslubade kontrollimine: http://rkav.sm.ee
Registripidaja kontaktandmed: https://www.eesti.ee/est/kontaktid/riigiametid/ravimiamet

Tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade register
Olemasolevate tegevuslubade kontrollimine: http://mveeb.sm.ee/Tegevusload/
Registripidaja kontaktandmed: https://www.eesti.ee/est/kontaktid/riigiametid/terviseamet

Põllumajandusloomade register
Registris olevate tegevuslubade kontrollimine: https://epria.pria.ee/epria/
Registripidaja kontaktandmed: http://www.pria.ee/et/Kontakt  

Eesti Hariduse Infosüsteem
Registris olevate tegevuslubade kontrollimine: https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/koolitusluba
ja https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/TegevuslubaOtsi.faces 
Registripidaja kontaktandmed: https://www.eesti.ee/est/kontaktid/ministeeriumid_1/haridus_ja_teadusministeerium

Lennuohutuse järelevalve infosüsteem
Registris olevate tegevuslubade kontrollimine: https://lois.ecaa.ee/LoginClient.aspx
Registripidaja kontaktandmed: https://www.eesti.ee/est/kontaktid/valitsusasutused/riigiametid/maanteeamet 

Taimetervise register, Väetiseregister, Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate register ning Riigi toidu ja sööda käitlejate register
Registris olevate tegevuslubade kontrollimine: https://cas.agri.ee/epm-cas/login?service=https%3A%2F%2Fportaal.agri.ee%2Fepm-portal%2Fj_spring_cas_security_check%3Bjsessionid%3D0D70FBD153FA7B5212B07AAEFC7818EC
Registripidaja kontaktandmed: https://www.eesti.ee/est/kontaktid/riigiametid/pollumajandusamet