Nimeotsing

Nimepäring võimaldab otsida, kas otsitud nimele leidub samasuguseid ja sarnaseid registrisse kantud (äri)nimesid ning kaubamärke.


Äriühingu ärinimi peab selgelt eristuma teistest äriregistrisse kantud ärinimedest ning mittetulundusühingu ja sihtasutuse nimed peavad selgelt eristuma teistest registrisse kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimedest.

Füüsilisest isikust ettevõtja ärinimi peab sisaldama ettevõtja ees- ja perekonnanime ning ei või sisaldada äriühingule viitavat täiendit ega lühendit. Füüsilisest isikust ettevõtjal võib olla mitu ärinime juhul, kui neid nimesid kasutatakse erinevate ettevõtete kohta.
 

Nimepäring võimaldab otsida nime ning valida, millise täpsusastmega sarnaseid nimesid näha soovitakse.

Nimepäring ei anna kindlat vastust, kas otsitud nimega juriidilist isikut on võimalik registrisse kanda või mitte (selle otsuse teeb registripidaja menetlemise käigus), kuid aitab nime soovijal teha eeltööd ning leida infot, kas sarnase nimega juriidilisi isikuid või kaubamärke on juba registrisse kantud.

nimepäring