Maksekorraldused

Maksekorralduste kaustas on näha ülekandmisele kuuluvad maksekorraldused, nt nii töötajate palga arvestamisel kui ka ostuarve kinnitamisel luuakse maksekorraldus automaatselt süsteemi poolt. Kliendi või arve sisestamisel tuleb sisestada kliendi pangakonto number, vastasel juhul maksekorraldust kinnitamisel ei looda! Maksekorraldusi saab ka ise käsitsi lisada/muuta.

Maksekorraldusi on võimalik sorteerida ja filtreerida. Filtreerida saab makse saaja ja staatuse järgi. Filtri kasutamisel tulemuste kuvamiseks on vaja vajutada nupule „Kuva“, filtri tühistamiseks nupule „Tühista filter“. Kuupäeva alguse ja lõpu lahtritesse saab sisestada filtreerimiseks otsitavad kuupäevad. Juhul, kui sisestada ainult alguskuupäev, otsib programm alates sisestatud kuupäevast ja hilisemaid kandeid. Juhul, kui sisestades lõpu kuupäev, leiab programm kõik kanded kuni antud kuupäevani. Kui sisestada nii alguse kui ka lõpu kuupäev, leiab programm kõik kanded antud vahemikus. 

Sorteerimise juures on võimalik teha valik, kas arve lisada maksekorralduse faili või ei, vajadusel on võimalik ka kõik ära märkida. Sorteerida saab makse saaja, saaja panga, selgituse, tasumise kuupäeva, summa ja staatuse järgi.

Maksekorralduste nimekirjas kuvatakse maksekorralduste kohta käiv info. Juhul kui maksekorralduste tasumise kuupäev on möödunud, kuvatakse vastav kuupäev punaselt. 

 

Maksekorralduste nimekirjas oleva maksekorralduse märkimisel saab luua maksekorralduste faili. Mitme maksekorralduse korraga valimisel luuakse üks maksekorralduse fail. Maksekorralduse faili loomiseks tuleb valida rippmenüüst pangakonto ja vastavas pangas toetatud maksekorralduse formaat ning vajutada nupule „Loo maksekorralduste fail“.

Toetatud on nii TH6 makse (TH5 edasiarendus, mis toetab IBAN kontonumbreid) kui ka XML (SEPA) makse. Maksekorralduste faili loomisel ja kasutaja arvutisse salvestamisel muutub valitud maksekorralduse staatuseks “Alla laetud”.

 

Loodud maksekorralduste faili saab oma arvutist üles laadida internetipanka ning seal tasuda.

 

Uut maksekorraldust on võimalik lisada, kui valida programmi menüüst Arveldamine > Maksekorraldused > Lisa maksekorraldus.

Avanenud aknas on:

•      Tehingu summa – kohustuslik väli

•      Tehingu valuuta – vaikimisi on täidetud EUR

•      Maksetähtaeg – kohustuslik väli

•      Tasumise kuupäev – kuupäev, millal pangas ülekanne tehakse. Juhul, kui siia on sisestatud tuleviku kuupäev, lisatakse ka pangas vastav tulevikumakse ning arve tasutakse pangas tasumise kuupäevaks märgitud päeval.

•      Makse saaja nimi – kohustuslik väli. Lisades mõned tähed makse saaja nimest, on võimalik rippmenüüst saaja valida

•      Saaja konto – kohustuslik väli.  

•      Viitenumber –kohustuslik väli, kui selgituse lahter on täitmata

•      Selgitus –kohustuslik väli, kui viitenumbri lahter on täitmata

Maksekorralduste nimekirjas on võimalik makse andmeid muuta, vajutades rea lõpus „Muuda“ ning kustutada, vajutades rea lõpus „Kustuta“.