FIE tegutsemise peatamine

FIE saab e-äriregistri portaalis registripidajale teatada oma tegevuse peatamisest, ajutisest või hooajalisest tegevusest.

Äriregistri pidaja teavitamine sellisest asjaolust on FIE huvides, sest tegevuse peatamise perioodil pole FIE-l kohustust maksta tulu- ja sotsiaalmaksu avansilisi makseid; hooajalise ja ajutise tegevuse puhul on maksuõiguslikud tagajärjed vaid registrisse kantud tegutsemise perioodil. 
Samas on oluline teada, et kahe kuu möödumisel tegevuse peatamisest peatub ka FIE ravikindlustus (kui FIE-l ei ole ravikindlustust võimalik saada muul alusel. Lisainfot selle kohta Haigekassa veebilehel.

Tegevuse peatamiseks tuleb siseneda Eesti ID-kaardi, Smart-ID või mobiil-IDga e-äriregistri portaali.
Pärast sisenemist tuleb portaali avalehel valida "Minu ettevõtmised" ja siis vajutada FIE nimele. Järgneval lehel vajutage nupule "Muuda andmeid"

Avanevas muutmiskande avalduse vaates täitke menüüs punkt "Tegutsemisaeg"

FIE tegutsemise vaates tuleb tegevuse ühekordseks peatamiseks valida "Tegevuse peatamine" ning seejärel märkida peatamise alguse ja lõpu kuupäevad.

Pärast lisamist kuvatakse graafikul peatamise perioodi.

Seejärel liikuge edasi kinnitamise etappi, kuhu liikumiseks teeb süsteem esmalt kontrolli, kas vajalikud andmed on täidetud.

Allkirjastamise vaates tuleb kandeavaldus süsteemis allkirjastada.

Järgnevalt tuleb tasuda riigilõiv 10 eurot (võimalik kasutada süsteemi pangalinke või võtta süsteemi poolt antud makserekvisiidid, et teha makse süsteemiväliselt).

Pärast riigilõivu tasumist esitage kandeavaldus menetlusse vajutades nuppu "Esita registrile".

Kandeavaldus vaadatakse üle 5 tööpäeva jooksul, menetlustähtaega näete pärast avalduse registrile esitamist avalduse vaates.


Soovi korral on tegevuse ühekordse peatamise asemel võimalik samal moel muutmiskandega lisada FIEle hooajaline tegutsemise periood, või muuta FIE tegutsemine ajutiseks (määrates FIE registrist kustutamise kuupäev).

  • Tegevuse peatamine - tegevus peatatakse teatud perioodiks (ühekordne peatamine)
  • Ajutine tegutsemine - FIE tegutseb ajutiselt teatud perioodil, pärast perioodi lõppu kustutatakse FIE lõplikult registrist
  • Hooajaline tegevus - FIE tegutseb (igal aastal) teatud perioodil - nt tegutseb igal aastal juunist-augustini