Väljaantud laenude kajastamine

Väljaantud laenude kajastamine (ühingule ollakse võlgu)

Laenude raamatupidamislikuks arvele võtmiseks on mitu võimalust, millest tuleb valida üks. Juhul, kui võetakse laen arvele käsitsi kandena või lisatakse käsitsi laekumine/tasumine ning peale seda imporditakse panga väljavõte, tuleb sealt vastav laekumise/tasumise rida ära kustutada (muidu lisatakse laenu laekumine/tasumine topelt).

 

Esimene võimalus on neid arvele võtta kandega.

Laenunõuete arvele võtmiseks tuleks lisada kanne Raamatupidamine > Kanded.

Laenunõuded tuleb arvele võtta vastavalt sellele, kas nad on lühiajalised (kuni 1 aasta) või pikaajalised (üle 1 aasta).

 

Lühiajalisi laene saab arvele võtta kandega:

D 1410 Laenunõuded

K 1020 Pangakonto/1010 kassa

 

Vajadusel saab erinevate laenude arvestamiseks lisada kontole 1410 dimensioone (seadistused > kontoplaani seadistamine > alamkontod ehk dimensioonid > lisa uus alamkonto)

 

Pikaajalisi laene saab arvele võtta kandega:

D 1760 Muud pikaajalised nõuded

K 1020 Pangakonto/1020 kassa

 

Vajadusel saab erinevate laenude arvestamiseks lisada kontole 1760 dimensioone (seadistused > kontoplaani seadistamine > alamkontod ehk dimensioonid > lisa uus alamkonto)

 

Teine võimalus laenu väljamaksmise kajastamiseks on importida panga väljavõte– Panga väljavõtte laadimisel koostatakse automaatselt tasumise kirje, kuid see on sidumata ning tuleb siduda käsitsi. Selleks tuleb avada tasumiste vaheleht ning vajutada sidumata tasumise rea lõpus nuppu „vaata“. Avanenud aknas on näha tasumise andmeid ja tasumise seoseid ostuarvete ja kontodega. 

Laenu tasumise valikul tuleb vasakule summa lahtrisse sisestada tasutud laenu summa ning valida paremalt lahtrist laenu kajastamiseks sobiv konto. Tasumise seose kinnitamiseks peab kasutaja vajutama nuppu „Salvesta ja kinnita“. Sellega koostatakse vastavad kanded (D nõudekonto ning K pank või kassa).

 

Kolmandaks võimaluseks on lisada käsitsi tasumine– selleks tuleb vajutada nuppu „lisa käsitsi“ ning täita ära tehingu andmed ning salvestada tasumine. Salvestamisel avaneb tasumise aken, kus on näha tasumise andmeid ja tasumise seoseid ostuarvete ja kontodega. 

Laenu tasumise valikul tuleb vasakule summa lahtrisse sisestada tasutud laenu summa ning valida paremalt lahtrist laenu kajastamiseks sobiv konto. Tasumise seose kinnitamiseks peab kasutaja vajutama nuppu „Salvesta ja kinnita“. Sellega koostatakse vastavad kanded (D nõudekonto ning K pank või kassa).

 

Juhul, kui on tegemist pikaajalise laenuga (tähtaeg on rohkem kui üks aasta), tuleb iga majandusaasta lõpul kanda pikaajaliste laenunõuete kontolt järgmise aasta tasutav osa lühiajaliste laenunõuete alla kandega:

D 1410 laenunõuded (järgmise aasta summas)

K 1760 muud pikaajalised nõuded (järgmise aasta summas)

 

Välja antud laenude laekumise kajastamine (ühingule laekub raha)

Välja antud laenude laekumise kajastamiseks on mitu võimalust, millest tuleb valida üks. Juhul, kui laenumakse laekumine lisatakse käsitsi kandena või lisatakse käsitsi laekumine laekumiste/tasumiste moodulis ning peale seda imporditakse panga väljavõte, tuleb sealt vastav laekumise rida ära kustutada (muidu lisatakse laenu laekumine topelt). Juhul, kui laekunud summa sisaldab ka intressitulu, tuleb seda laekumise kandes kajastada eraldi.

 

Esimene võimalus on laenu laekumine lisada kandega.

Kandega laekumise lisamiseks tuleks lisada kanne Raamatupidamine > Kanded.

 

D 1020 Pangakonto/1010 kassa

K 1410 Laenunõuded

K sobiv intressitulu konto (8400, 8401, 8402 või 8409)

 

Teine võimalus laenu tasumise kajastamiseks on importida panga väljavõte– Panga väljavõtte laadimisel koostatakse automaatselt laekumise kirje, kuid see on sidumata ning tuleb siduda käsitsi. Selleks tuleb avada laekumiste vaheleht ning vajutada sidumata laekumise rea lõpus nuppu „vaata“. Avanenud aknas on näha laekumise andmeid ja laekumise seoseid müügiarvete ja kontodega. Juhul, kui laekus nii laenu põhiosa kui ka intresse, tuleb nad kajastada laekumises eraldi ridadel.

Laenu laekumisel tuleb vasakule summa lahtrisse sisestada laekunud laenu põhiosa summa ning valida paremalt lahtrist laenu laekumise kajastamiseks sobiv konto. Uue rea lisamiseks tuleb vajutada nupule „Lisa rida“ ning valima intressitulu jaoks sobiva konto (nt 8400, 8401, 8402 või 8409). Laekumise seose kinnitamiseks peab kasutaja vajutama nuppu „Salvesta ja kinnita“. Sellega koostatakse vastavad kanded (D pank või kassa K Laenunõuded ja K intressitulu konto).

Peale laekumise kinnitamist on avanevas aknas näha, et laenu ja intressi laekumine on kinnitatud, rahasumma on arveldusarvel/kassas/aruandva isiku kontol suurenenud. Selles vaates on võimalik laekumine tühistada või minna tagasi laekumiste nimekirja.

 

Kolmandaks võimaluseks on lisada käsitsi laekumine– selleks tuleb tasumiste/laekumiste moodulis vajutada nuppu „lisa käsitsi“ ning täita ära tehingu andmed ning salvestada laekumine. Salvestamisel avaneb laekumise aken, kus on näha laekumise andmeid ja laekumise seoseid müügiarvete ja kontodega. 

Laenu laekumisel tuleb vasakule summa lahtrisse sisestada laekunud laenu summa ning valida paremalt lahtrist laenu tasumiseks sobiv konto. Uue rea lisamiseks tuleb vajutada nupule „Lisa rida“ ning valima intressitulu jaoks sobiva konto (nt 8400, 8401, 8402 või 8409). Laekumise seose kinnitamiseks peab kasutaja vajutama nuppu „Salvesta ja kinnita“. Sellega koostatakse vastavad kanded (D pank või kassa K Laenunõuded ja K intressitulu konto).

Peale laekumise kinnitamist on avanevas aknas näha, et laenu ja intressi laekumine on kinnitatud, rahasumma on arveldusarvel/kassas/aruandva isiku kontol suurenenud. Selles vaates on võimalik laekumine tühistada või minna tagasi laekumiste nimekirja.