EMTA käibedeklaratsioon

Käibedeklaratsioon esitatakse maksustamisperioodile järgneva kuu 20.-ks kuupäevaks.

Uue käibemaksu deklaratsiooni (KMD) saab lisada nupust “Lisa KMD”. Seejärel tuleb valida KMD periood ja vajutada “Lae andmed” nupule.

 Avaneb eeltäidetud KMD deklaratsioon. Eeltäidetud on see vaid juhul, kui süsteemis on valitud perioodil vastavatel kontodel kinnitatud kanded tehtud. 

Kasutaja saab tutvuda KMD andmetega ja neid soovi korral korrigeerida. Peale seda tuleb vajutada nupule „Salvesta“.

Avanenud aknas on näha neli vahelehte: käibemaksu deklaratsioon, käibemaksu deklaratsioon (INF), KMD aluseks olevad kanded ja KMD kanded.

Käibemaksu deklaratsiooni vahelehel on näha EMTAsse edastatav deklaratsioon.

Käibemaksu deklaratsioon (INF) vahelehel kuvatakse müügiarveid ning ostuarveid, mis edastatakse EMTA deklaratsiooniga. Juhul, kui seadistuste moodulis on tehtud valik, et KMD

INFi peal kajastatakse ainult 1000 euro piiri ületavad arved (Seadistused > üldised seadistused > tarkvara seadistused > kajasta KMD INF all kõik käibemaksuga arved (ignoreeri 1000 euro limiiti) > ei), siis on selles vahelehes näha ainult need arved, mis antud kliendilt/tarnijalt ületavad summa 1000 eurot. Juhul, kui 1000 eurot ületatakse mitme arve summana, on kõik need arved siin näha. (1000 euro piir arvutatakse arvete käibemaksuta summadest)

Juhul, kui seadistuste moodulis on valitud „kajasta KMD INF all kõik käibemaksuga arved (ignoreeri 1000 euro piiri > jah), on siin näha ja edastatakse maksuametile KMD deklaratsiooniga kõik vastavasse kuusse sisestatud ostu- ja müügiarved, vaatamata sellele, kas nende summa ületas 1000 euro piiri või ei.

Kuvatavate ostu- ja müügiarvete nimekirjas on näha klient, käibe tekkimise kuupäev, arve kuupäev, arve number ja brutosumma. Vaastavat arvet on võimalik avada, kui vajutada arve numbrile.

Täpsemat infot kannete kohta, mida kasutati KMD loomisel, näeb sektsioonist “KMD aluseks olevad kanded”. Seal on iga KMD punkti all välja toodud vastava punkti arvutuses kasutatud kanded.

Vahelehel „KMD kanded“ on võimalik peale käibedeklaratsiooni kinnitamist näha KMD loodud kannet. KMD kanne luuakse vastava kuu viimase kuupäeva seisuga.

Salvestatud käibedeklaratsiooni vaates kuvatakse nuppe: kinnita, sisene e-Maksuametisse, värskenda andmed, muuda, kustuta ja tagasi nimekirja.

NB! Kui KMD on salvestatud/kinnitatud olekus ja vahepeal on raamatupidamisse kandeid (ostuarveid/müügiarveid) juurde lisatud või muudetud, siis on vaja ka KMD andmeid värskendada, selleks on olemas nupp Värskenda andmed. Värskenda andmed nupp on näha ainult salvestatud etapis, kinnitatud deklaratsiooni tuleks ennem kinnitusest tühistada.

Kinnitatud käibedeklaratsiooni vaates kuvatakse nuppe: edasta maksuametile, tõmba fail, tühista kanne ning tagasi nimekirja.

Juhul, kui deklaratsiooni edastamine maksuametile otse läbi e-arveldaja on mingil põhjusel häiritud, on võimalik siit tõmmata alla ka deklaratsiooni fail, mis tuleks oma arvutisse salvestada ning mida on võimalik e-maksuametisse üles laadida.

 

Käibemaksu deklaratsioonide nimekirjas kuvatakse deklaratsioonid ajalises järjestuses. Samas vaates on näha: deklaratsiooni periood, koostamise kuupäev, maksuametile edastamise kuupäev ning staatus. Staatuse juures on näha infona, kas deklaratsioon on edukalt saadetud EMTA kodulehele kinnitamiseks, või on saatmisel tekkinud tõrge.

Üheks veateateks deklaratsiooni saatmisel EMTA keskkonda on „Turvaserveri omanikul, kelle kaudu deklaratsiooni esitate, puudub volitus "Andmete saatmine masin-masin liidese kaudu" käibedeklaratsiooni andmete edastamiseks."

Selle veateate saamisel tuleks kontrollida EMTA keskkonnas, kas olete ka RIKile andnud õigused masin-masin liidese kaudu andmete edastamiseks.

RIKile andmete saatmise õiguste andmiseks tuleb ärikliendina sisse logida e-maksuametisse, liikuda vahelehele Seaded > Pääsuõigused > Esindajate pääsuõigused > uuspääsuõigus > sisestada RIKi registrikood 70000310 > valida Pääsuõiguste paketid >valdkond "maksud" ja seejärel  lisada linnuke reale „Andmete edastamine masin-masin liidese kaudu“,  (volituste alguse kuupäev on eelnevalt täidetud) ning seejärel salvestage vajutades nupule "Lisan". Juhul, kui lisate ka volituste lõpu kuupäeva, ei ole peale seda kuupäeva võimalik deklaratsioone läbi e-arveldaja otse e-maksuametisse saata ning volitus tuleb uuesti lisada.

Kui juhatuse liikmele ei kuvata valikusse ’Volituste administreerimine’, siseneda kõigepealt e-maksuamet/e-tolli Erakliendina. ’Leping ja seaded’ all valida ’Esindusõiguse päring äriregistrisse’->Otsi.  
Sellega tekib ettevõtte nime järele link ’Lisa volituste administreerimine’->Vajutada.
Seejärel siseneda uuesti ärikliendina ja jätkata ’lisa uus isik’ (vt eelmine lõik).