Osaühingu asutamine

 Osaühingu asutamiseks tuleb siseneda e-äriregistri portaali Eesti ID-kaardi, Smart-ID või mobiil-ID'ga  eraisikuna ning avalehel teha valik "Asutamine"

ö

 

Avaneval lehel saate tutvuda erinevate juriidiliste isikute infoga, soovi korral neid võrrelda. Osaühingu asutamiseks vajutage nupule "Alusta asutamist"

vali

 

 

Avanevas vaates tuleb esmalt sisestada osaühingu nimi. Pärast nime sisestamist ja valimist kuvatakse kasutajale nimekiri sarnase nimega juriidilistest isikutest ja kaubamärkidest, et saaksite veenduda, kas asutatava osaühingu nimi on piisavalt eristuv.

Kui nimi on sobilik, tuleb etteantud valikust valida sobiv nimekuju, mis peab nime alguses või lõpus sisaldama täiendit Osaühing või OÜ

nimi

Kui olete sobiva nime valinud, vajutage nupule "Salvesta" ja seejärel "Edasi"

 

Järgnevalt tuleb sisestada osaühingu aadress. Alustage aadressiväljale sisestamist ning süsteem pakub ette valiku aadressiandmete süsteemi kantud aadressidest, mida on võimalik valida. Aadress tuleb valida etteantud valikute vahel. Kui valitud aadressil asub mitu hoonet, saate kõrvalolevalt kaardilt valida konkreetse hoone, kus osaühing tegutseb.

Kui osaühingu aadress on välisriigis, tuleb teha vastav märge ja sisestada välisriigi aadress. Sellisel juhul tuleb isikute lisamise etapis lisada ka kontaktisik (ning kontaktisiku tähtaeg, tähtaja möödumisel kustutakse kontaktisiku andmed automaatselt).

aadress

 

Sidevahendite alla tuleb lisada vähemalt e-posti aadress. Soovi korral saab lisada ka muid sidevahendeid (nt mobiiltelefon)

epost

 

Kui andmed on lisatud vajutage "Salvesta". Sisestatud e-posti aadressile saadetakse kinnituskiri. Avage see postkast ning saabunud kirjas vajutage kinnituslingile, et kinnitada e-posti aadressi korrektsust. Kui e-post on kinnitatud, kuvatakse vastav info ka portaalis salvestatud kontaktide vaates ning saate liikuda edasi.

kontaktid

 

Järgmises "Tegevus" vaates saate sisestada kavandatava põhitegevusala. Selleks vajutage nupule "Lisa". Järgmises vaates saate otsida soovitud tegevusala nime/koodi järgi või valida tegevusala EMTAK klassifikaatorist kõigi tegevusalade hulgast. Valimiseks vajutage tegevusala nimele ning järgnevalt "Vali" nupule.

 

emtak

 

Majandusaasta perioodiks on vaikimisi määratud kalendriaasta, mis on kõige tavapärasem periood. Kuid kui osaühing planeerib tegutsemist teistsuguse majandusaasta perioodiga, on seda võimalik muuta.

 

Järgnevalt saate lisada osaühinguga seotud isikud. Kõigi osaühingute asutamisel on kohustuslik lisada juhatuse liikmed ja asutajad. 

Juhatuse liikme lisamiseks sisestage tema Eesti isikukood vastavasse lahtrisse (välisriigi isiku puhul isikukoodi riik ja kõik nõutud väljad) soovi korral lisage volituste kehtivuse tähtaeg (osaühingu puhul ei ole kohustust juhatuse liikmetele volituste kehtivuse kuupäevi määrata) ning salvestage.

Kui soovite veel juhatuse liikmeid lisada, vajutage seejärel lingile "+ Lisa juhatuse liige"

 

Asutajaks on võimalik lisada nii juriidilist kui füüsilist isikut, vastava valiku saate teha asutaja lisamise vaates. Asutaja sisestamine on analoogne juhatuse liikme sisestamisele.

Soovi korral on isikute lisamisel võimalik lisada ka teisi isikuid nt kontaktisikut. Selleks vajutage lingile "+ Muus rollis isiku lisamine". Valige lisatava isiku roll ning sisestage andmed.

Kõik lisatavad isikud peavad saama avalduse portaalis digitaalselt allkirjastama. (Kontaktisiku puhul piisab ka digitaalselt allkirjastatud nõusolekust, mis tuleb eelnevalt lisada "Dokumendite osas"

 

Kui lisatud on vähemalt 2 juhatuse liiget, on osaühingul võimalik sätestada ka esindusõiguse eritingimusi. Vaikimisi on määratud, et kõik juhatuse liikmed saavad osaühingut esindada ühiselt seega ei ole muudatuste tegemine kohustuslik. Kui osaühing soovib esindusõiguste erisusi määrata, tuleb esmalt kõik juhatuse liikmed sisestada ning siis vajutada nupule "Lisa esindusõiguse erisus"

 

 

 

Kapitali osas saate sisestada kapitali suuruse. Osaühingu kapitali määramisel tuleb arvestada, et iga osaniku minimaalne osa suurus on 1 sent.

Lisaks tuleb määrata kõigi asutajate osakapitali sissemaksu suurus ja see valik salvestada.

kapital

 

 

Pärast kapitali ja osanike info sisestamist on soovi korral võimalik määrata eri liiki osad ja eriõigused. Vaikimisi osanikele ega osadele eriõigusi ei määrata, seega ei ole seda osa kohustuslik muuta. Kui eriõigused määratakse, saab seda soovi korral teha, vajutades vastavale lingile.

 

eriliiki

 

Põhikirja osas tuleb täita mõned kohustuslikud valikud ja väljad, mis on põhikirja vaatesse minnes avatud ning tärniga märgitud.  Lisaks on võimalik pärast salvestamist põhikirja täiendada ka teiste punktidega, vajutades pärast salvestamist lingile "Lisa veel põhikirja punkte".

ö

 

Kui kõik andmed on sisestatud ja salvestatud ja kõik on korrektne, saate liikuda edasi.

 

 

Dokumentide vaates osaühingu asutamisel reeglina kohustuslikke dokumente lisada vaja ei ole. Kui osaühing soovib registrile lisadokumente esitada, saab need dokumendid üles laadida.

dokumendid

 

Kui osaühing soovib, võib ta asutamise käigus esitada avalduse ka Maksu- ja Tolliametile vabatahtlikult käibemaksukohustuslaseks registreerimiseks.

Selleks tuleb vastavas avalduse osas märkida valik "Soovin end vabatahtlikult registreerida käibemaksukohustuslaseks". Ning täita avanevas avalduses vajalikud andmed. Avaldus saadetakse pärast osaühingu registrisse kandmist automaatselt Maksu- ja Tolliametile.

kmkr

 

Osaühingu asutamisel tuleb määrata ka tegelikud kasusaajad. Selleks vajutage nupule "Lisa tegelik kasusaaja" ning sisestage tegelike kasusaajate info.

(Loe ka: Rahandusministeeriumi juhised tegelike kasusaajate määramiseks)

bo

Kui soovite saate asutamise käigus edastada Maksu ja Tolliametile ka avalduse töötajate kandmiseks töötajate registrisse. Selleks tuleb valida "Lisa isik" ning sisestada andmed töötaja kohta. Avaldus edastatakse Maksu- ja Tolliametile koos osaühingu registrisse kandmisega.

tör

 

 

Kandeavaldust ei saa enne esitada, kui kõik vajalikud andmed on sisestatud ja korrektsed. Kui liigute edasi "Avalduse kinnitamise" etappi ning kohustuslikud väljad on täitmata, kuvatakse teile vastavad veateated infoga, millised andmed vajavad korrigeerimist. 

Kui vigu ei esine, liigub portaal edasi kandeavalduse kinnitamise etappi.

Pilt on eemaldatud.Kinnitamise etapis kuvatakse, info isikute kohta, kes peavad avalduse allkirjastama. Soovi korral on võimalik saata neile isikutele otse portaalist teavituskiri, et neid teavitada allkirja ootavast avaldusest. Need isikud peavad süsteemi sisse logima, valima avalehelt "Minu ettevõtmised" ning seejärel "Muud avaldused" alt vajutama asutatava osaühingu nimele.
Allkirjastada saab vaid Eesti ID-kaardi (sh e-residendi kaart), Smart-ID ja mobiil-IDga.

Enda e-postile on võimalik tellida teavitus, mis saadetakse siis, kui kõik nimetatud isikud on avalduse allkirjastanud.


a
 

Enne allkirjastamist tutvuge kandeavalduse sisuga ning kui kõik on sobilik, vajutage "Allkirjastan". Pärast "Allkirjasta" nupule vajutamist suunatakse kasutaja allkirjastamise lehele, kus mõne hetke pärast küsitakse kasutajalt PIN2 koodi. Tulenevalt sellest, et PIN-2 sisestamise järel luuakse dokumendile digitaalallkiri, millest võivad allkirjastajale tuleneda õiguslikud kohustused, peab allkirjastaja olema veendunud, et on allkirjastatava info sisuga nõus. Kahtluse korral saab minna tagasi kandeavalduse koostamise etappi ja kontrollida dokumentide sisu.

 

Vajadusel on ka pärast allkirja andmist võimalik kandeavalduse koostamisse tagasi minna. Selleks tuleb esmalt vajutada nupule "Tagasi avaldust muutma", see nupuvajutus tühistab kõik antud digitaalallkirjad ning pärast avalduse andmete muutmist tuleb uuesti allkirjastada. 

Kui kõik nõutavad allkirjad on kandeavaldusele lisatud, saate liikuda edasi osakapitali ning riigilõivu tasumise etappi.

Pilt on eemaldatud.

Osakapitali sissemakset saab teostada järgnevatel viisidel: avades loodavale äriühingule e-stardikonto, kasutades kohtu deposiitkontot, või tehes sissemakse osaühingule portaaliväliselt.

E-stardikontoga tuleb stardikonto avada portaalis vajutades ühele valitud panga logole, kes vastavat lahendust pakub.
Stardikonto saab avada ning kogu kapital tuleb tasuda ühele e-stardikontole.
Pärast e-stardikonto avamist ei ole avalduse andmeid enam muuta võimalik.
E-stardikontot on võimalik avada isikutel, kes on portaali sisse loginud Eesti ID-kaardi, smart-ID või mobiil-IDga.
 

 

Pärast makse tegemist tuleb uuesti portaali kaudu siseneda sama panga e-stardikonto keskkonda ning seal kinnitada osakapitali piisavust. "Kontrollin ja kinnitan kapitali piisavat olemasolu". Kui kapital on nõutavas mahus e-stardikontole laekunud ja kinnitus portaali edastatud, saate avalduse koostamist ning esitamist jätkata.

 

Kui sobivat panka nimekirjas pole või soovite makse teha portaaliväliselt deposiitkontole, tuleks teha valik "Kannan osakapitali kohtu deposiitkontole"
Võimalik on teha makse kasutades etteantud pangalinke või vastavalt portaalis näidatud makserekvisiitidele teha makse portaaliväliselt. Portaalivälise makse tegemisel tuleb kindlasti täita ka unikaalne viitenumber. Avaldust ei ole võimalik registrile esitada enne, kui makse on riigikassasse laekunud.

Kui olete teinud makse välispangast, kus ei ole võimalik lisada viitenumbrit ning info makse õnnestumise kohta pole mõne päeva möödudes süsteemi jõudnud, soovitame võtta ühendust klienditoega @email saates täpse info avalduse kohta ning maksekorralduse.

Pilt on eemaldatud.

Kolmanda variandina saab osaühingu asutamisel kinnitada, et kõik kapitali sissemaksed osaühingule on tehtud portaaliväliselt ning maksete tegemist kapitali osas kinnitada. 

Äriseadustiku kohaselt on asutajatel kohustus tasuda osa eest täielikult enne osaühingu äriregistrisse kandmise avalduse esitamist ning juhatuse liikmed peavad kinnitama, et sissemaksed osaühingule on tasutud.
Ettevõtja vastutab õigete andmete esitamise eest. 

tasumine

 

 

Riigilõivu on võimalik tasuda kas portaalis pangalingi kaudu, krediitkaardiga või portaaliväliselt (pangakontoris/internetipangas)

Riigilõivu määrad on kehtestatud Riigilõivuseaduses. Riigilõiv osaühingu asutamise eest on 265 €. 

Pangalingi kaudu või krediitkaardiga maksmisel tuleks vajutada valitud panga logol.

Kui sobivat panka nimekirjas pole või soovite makse teha portaaliväliselt (pangakontoris või internetipangas), saate tutvuda vajalike makserekvisiitide ning unikaalse viitenumbriga.

Riigiloiv

 

Pärast makse sooritamist tuleb oodata kuni riiglõiv laekub riigikassasse. Seejärel saate avalduse registrile esitada. 

Kui olete teinud makse välispangast, kus ei ole võimalik lisada eraldi spetsiaalsele viitenumbri väljale viitenumbrit ning info makse õnnestumise kohta pole mõne päeva möödudes süsteemi jõudnud, soovitame võtta ühendust klienditoega @email saates täpse info avalduse kohta ning maksekorralduse.

 

Võimalik on määrata, et riigilõivu laekudes esitatakse avaldus automaatselt registrile, tehes märke vastavasse valikusse.

 

Kui seda pole tehtud, siis viimase sammuna tuleb vajutada nuppu "Esita avaldus". Sellega edastatakse kõik andmed registriosakonnale kande tegemiseks.

Pilt on eemaldatud.
Pärast avalduse registrile esitamist, on avalduse lehel näha kogu vajalik info, sh menetlustähtaeg, mis ajaks registripidaja avalduse üle peab vaatama.

Kui soovite saada infot e-arveldaja tarkvara kohta, saate selle kohta teha märke vastavasse lahtrisse.

 

Kui avaldus ei ole veel menetletud, või kui registripidaja on väljastanud puuduste kõrvaldamise määruse, on võimalik avaldust minna muutma, vajutades nupule "Täienda avaldust".  (Loe ka: Juhised juba esitatud avalduse muutmiseks)