5.11 Müügitulu jaotuse täitmine (äriühing)

Kui tegemist on XBRL põhise aruandega ja kõik aruandlusandmed on vormidesse lisatud ja salvestatud, saate alustada müügitulu jaotuse täitmist aruande põhivaates.

Müügitulu jaotuse täitmiseks tuleb vajutada aruande põhivaates viitele „Sisesta müügitulu jaotus“.

Avaneval leheküljel tuleb jaotada müügitulu tegevusalade lõikes (kui müügitulu oli sel perioodil suurem nullist). Põhinäitaja „Müügitulu kokku“ kuvatakse kasumiaruandes sisestatud andmete alusel.

Müügitulu jaotuses tuleb näidata kuni 10 aruandeaasta suuremat tegevusala või jaotada vähemalt 90% kogu müügitulust tegevusalade lõikes. Tegevusalad saate jaotada vastavalt Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori neljanda või viienda taseme täpsusega.

Tegevusala lisamiseks saate sisestada EMTAK koodi või valida tegevusala klassifikaatorist. Klassifikaatori avamiseks vajutage lingile „Vali“. Järgnevalt avaneb uue aknana klassifikaator, mis sisaldab endas ka märksõna järgi otsingu võimalust. Sobiva tegevusala valimiseks vajutage viitele „[Vali]“.

Pärast EMTAK koodi sisestamist või tegevusala valimist saate sisestada tegevusalast saadud müügitulu ning vajutada „Salvesta“.

Kui tegevusalasid, millest olete tulu saanud, on rohkem kui üks, siis tuleb need tegevusalade lisamise osas lisada ühekaupa. Esmalt valige tegevusala kood, siis sisestage müügitulu ning salvestage. Seejärel lisage ka järgnevad tegevusalad, kuni olete lahti kirjutanud vähemalt 90% müügitulust. Äriühingute puhul määrab süsteem ise müügitulu protsendi ja põhitegevusala. Kui olete müügitulu jaotuse andmed täitnud, vajutage „Tagasi aruande põhivaatesse“.

Kui aruanne laaditi üles PDF-failina, siis tuleb müügitulu aruande täitmiseks kõigepealt klikkida aruande põhivaates lingil „Sisesta põhinäitajad ja müügitulu jaotus“. Avaneval leheküljel tuleb esmalt täita põhinäitajad: töötajate arv, bilansimaht ja müügitulu ning andmed salvestada. Seejärel on võimalik lisada tegevusalad.

Põhitegevusala äriühing ise määrata ei saa. See määratakse automaatselt sisestatud andmete alusel. 

Kui müügitulu aruandeperioodil on null, kuvatakse Teile kaks valikut:
• „Majandustegevust ei toimunud“;
• „Tegutsev ettevõte, kuid ei saadud müügitulu“

Valige ja salvestage sobiv variant. Juhul kui valite teise valiku, siis kuvatakse Teile täitmiseks ka tegevusala lisamise väli.