Esmakande avalduse KKK

Kuidas saab kontrollida loodava ühingu jaoks valitud nime sobivust?

 • Ärinime saab kontrollida eelnevalt nii Äriregistri teabesüsteemi nimepäringust kui ka e-äriregistri portaalis esmakande avalduses nime valides “vaata sarnaseid nimesid”.
  Selle üle, kas Teie soovitud nimi on varem registrisse kantud nimedest või kaubamärkidest piisavalt selgelt eristatav, otsustab avaldust menetlev kohtunikuabi.
 • Kuna nimepäringu tulemus sõltub erinevatest teguritest, soovitame olla nime kontrollimisel tähelepanelik ja kannatlik.
  • otsimisel ei eristata suuri tähti väikestest;
  • otsige sõnu nii ainsuses kui ka mitmuses, nii nimetavas kui ka omastavas käändes;
  • otsige sõnu nii kokku- kui ka lahkukirjutatud kujul;
  • otsige sama kõla puhul erineva kirjapildiga sõnu;
  • otsige nimeosade järgi.
 • Juhul kui otsingul ilmneb, et küsitav nimi sisaldab kaubamärki, võib täpsustava teabe saamiseks pöörduda Patendiameti www.epa.ee poole, et teada saada millises valdkonnas on kaubamärk kaitstud.

 

Kas portaali kaudu ühingu asutamisel tuleb avaldusele failina lisada dokumente?

 • Osaühingu loomisel asendab asutamislepingut ning põhikirja portaalis olev valikvariantidega tüüppõhikiri, seega ühtegi lisadokumenti lisama ei pea;
 • Teiste ühingute asutamisel tuleb avaldusele failina lisada nõutavad lisadokumendid (nt asutamisotsus/leping, põhikiri).

 

Kas osaühingut saab elektrooniliselt portaalis asutada, kui osakapital on mitterahalise sissemaksena?

 • Ei, portaali kaudu asutades peab osakapital olema rahalise sissemaksena. Osakapitali sissemaksmiseks tuleb avada e-stardikonto, kanda kapital üle ühe ülekandena veebirakenduses olevate pangalinkide kaudu kohtu deposiitkontole, kasutades eeltäidetud maksekorraldusi või teha portaaliväliselt sissemakse. Osaühinguke saate pangas konto avada peale OÜ registrisse kandmist. Seejärel tuleb sama portaali kaudu esitada kapitali tagastamise taotlus osakapitali tagasisaamiseks. Kapital tagastatakse ettevõtte kontole viie tööpäeva jooksul peale korrektse taotluse esitamist. Loe lähemalt osaühingu asutamisest sissemaksest.
 • Mitterahalise sissemaksega osaühingu asutamiseks palume pöörduda notari poole.

 

Kes peavad esmakandeavalduse allkirjastama?

 • Kandeavaldusele peavad digitaalallkirjad andma kõik asutajad ja juhatuse liikmed. Audiitori lisamisel ka audiitor. Kui asutajaks on juriidiline isik, peab kandeavalduse allkirjastama juriidilisest isikust asutaja seadusjärgne esindaja. Juriidilise isiku puhul tuleb allkirjastamisel arvestada esindusõiguse erisustega. 
 • Portaal ei luba Teid edasi järgmisse etappi enne, kui kõik avalduses nimetatud isikud on allkirjastanud.

 

Kuidas saavad mitu isikut allkirjastada sama avalduse?

 • Kui avaldus on jõudnud allkirjastamise etappi, peab iga allkirjastaja ettevõtjaportaali sisenema enda Eesti ID-kaardi, Smart-ID või Mobiil-IDga. Minu ettevõtmised vaates "Muud avaldused" vajutades suunab portaal avalduste vaatesse, kus saab avada avalduse allkirjastamise etapi, kus isik saab allkirja anda. Samas vaates on võimalik allkirjastatava avaldusega ka eelnevalt tutvuda.

 

Miks tuleb mõnel juhul sisestada lisatud isiku aadress

 • Kui juhatuse liikme elukoha aadress on kantud rahvastikuregistrisse (nt kui on tegu Eesti Vabariigi kodanikuga), siis aadressi sisestama ei pea, kui rahvastikuregistri andmetes elukoha aadress puudub, tuleb see portaalis ise sisestada.

 

Kas OÜ asutamisel on kandeväliste isikute, näiteks audiitori, lisamine kohustuslik?

 • Audiitori määramine ei ole kohustuslik, kui ühing seda ise ei soovi ja see pole seadusest/põhikirjast tulenev nõue. Kokkulepe audiitoriga tuleb esmalt teha portaaliväliselt. Audiitori määramisel avalduses, peab avalduse allkirjastama ka lisatud audiitor.

 

Kas osaühingut saab portaalis asutada, kui osakapital on oluliselt suurem kui 2500 eurot?

 • Osakapitali maksimaalse suuruse osas portaalis piiranguid ei ole. 

 

Kuidas toimida, kui tegevusalasid on rohkem kui üks?

 • Ühingut luues saab valida vaid ühe kavandatava põhitegevusala, millest arvatakse kõige enam tulu teenivat esimesel aastal. Äriühing, kes peab äriregistrile esitama majandusaasta aruande, näitab hiljem lõppenud aruandeaastate tegevusalad ja uude aastasse kavandatud tegevusalad oma majandusaasta aruandes. Vt Äriseadustik § 4 lg(5). Aruandes määratakse automaatselt äriühingule põhitegevusala vastavalt majandusaasta aruandes välja toodud müügitulujaotusele.
 • Tegevusala valides tuleb esmalt valida kuhu valdkonda tegevus kuulub nt hulgimüük või jaemüük, tootmine või kaubandus jne. Seejärel tuleb minna järjest täpsemalt välja toodud tegevusala suunas kuni portaal annab „vali“, mis on sobiv 4-5 kohaline kood koos tegevusala tekstiga.
 • Tegevusala valimisel saate nõu küsida elektronposti teel @email.

 

Kuidas kõrvaldada puudused, kui pärast esmakande avalduse esitamist on saadud puuduste kõrvaldamise määrus?

 • Puuduste kõrvaldamiseks tuleb määruses näidatud tähtaja jooksul esitada kandeavalduse muutmise avaldus. Portaali sisenedes tuleb avada juriidilise isiku vaates "avaldused" osas avalduse juures määrus. Lehekülje lõpus on nupp esitatud avalduse andmete muutmiseks. Määruses antud tähtaja jooksul puuduste kõrvaldamiseks riigilõivu teist korda maksma ei pea. Muudetud avaldus tuleb uuesti digitaalallkirjastada kõigi asutajate ning juhatuse liikmete poolt.

Kust ma leian kapitali tagastamise taotluse lingi?

 • Kapitali tagastamise taotluse link on nähtav vaid juhatuse liikmetele. Portaalis juriidilise isiku vaates "avaldused" alt valida esitatud esmakande avaldus, staatusega lõpetatud. Pärast ühingu nimele vajutamist näete kapitali tagastamise taotluse linki.

Kas osaühingu aadress võib olla välisriigis?

 • Osaühingu võib asuda ka välisriigis. Sellisel juhul tehakse asutamisel aadressi sisestamisel vastav märge ning sisestatakse vastav aadress. 
 • Kui OÜ asub välisriigis, peab ühing määrama kontaktisiku.

Kes on ja kuidas määrata osaühingu kontaktisikut?

 • Kui osaühingu asub välisriigis, peab ühing määrama ka kontaktisiku. 
 • Kontaktisikuks võib sellisel juhul määrata üksnes notari, notaribüroo, advokaadi, advokaadibüroo, vandeaudiitori, audiitorettevõtja, mitteresidendi maksuesindaja maksukorralduse seaduse tähenduses või rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse §-s 7 nimetatud usaldusfondide ja äriühingute teenuse pakkuja. . 
 • Kontaktisiku saab määrata esmakande avalduses "isikud" osas.
 • Kontaktisikule tuleb määrata ka tähtaeg ja seda hiljem vajadusel pikendada. Tähtaja möödudes kustutakse kontaktisiku andmed registrist automaatselt.