4) Allkirjastamise ja kinnitamisega seotud küsimused

Kuidas parandada juba kinnitatud või allkirjastatud aruannet?

Seni, kui aruanne ei ole veel registrile esitatud, saab allkirju tühistada ning minna tagasi andmeid täiendama. Iga lehekülje lõpus on tagasi minemise võimalus. 

 

Kuidas tühistada juhatuse liikmete digitaalallkirjad?

Igal juhatuse liikmel on õigus tühistada nii iseenda kui ka kõigi teiste juhatuse liikmete digitaalallkirjad.
(Muudatuste sisseviimiseks aruandes on vaja kõigi juhatuse liikmete allkirjade tühistamist.)