Näidismallid

Käesoleval lehel olevate otsuste/protokollide näol on tegemist abistavate näidistega ning nende kasutamine pole kohustuslik. Vastavalt tegelikele asjaoludele võivad need vajada muutmist. Registrite ja Infosüsteemide Keskus ei vastuta mallide õiguspärasuse, terviklikkuse ega ajakohasuse eest.

Konsultatsiooniks ja juriidiliselt korrektsete dokumentide koostamiseks pöörduge notaribüroodesse või advokaatide poole.

 

Audiitori muutmine

Muudatused juhatuses

Muudatused nõukogus

Põhikirja muutmine

Prokuura

Lõpetamisotsus

Registrisse ennistamise otsus

 

Ingliskeelsed mallid (in English)