API teenused

API teenused on mõeldud nendele lepingulistele kasutajatele, kellel on vajadus teha Äriregistrist suurel hulgal päringuid. Teenuse kasutamiseks on kliendil esmalt tarvis sõlmida leping.

E-äriregistri tasuta API päringute kirjeldustega saate tutvuda avaandmete veebilehel.

 

API teenuste avamine 
Kui Te ei ole RIK lepinguline klient ning soovite kasutada ainult tasuta rekvisiitide XML teenuseid, tuleb teenuste avamiseks täita e-äriregistri portaalis lepingutaotluse.

Kliendile, kes kasutab vaid e-äriregistri API teenuseid, ei rakendu igakuist abonenditasu juhul kui sõlmitud leping ei võimalda e-kinnistusraamatu teenuste kasutamist. 

Pärast lepingu sõlmimist tuleb API-teenused ühildada oma andmebaasiga.

 

Autocomplete teenus

Autocomplete on avalikkusele avatud teenus, mis ei nõua päringusüsteemide kasutamiseks lepingu sõlmimist. 

Autocomplete, ehk automaatne ettevõtja nimede täitmine, tagastab vastuseks sisestatud sümbolitele vastava kehtiva ärinimede ning registrikoodide loetelu. 
Autocomplete funktsionaalsuse kirjeldus