Majandusaasta aruannete esitamine

Alates 1. jaanuarist 2010 on kohustuslik esitada majandusaasta aruanne elektrooniliselt e-aruandluskeskkonna kaudu (RPS § 14¹).

Alates 1. jaanuarist on võimalik aruandluskeskkonnas koostada põhiaruanded ja lisad, lisada täiendavaid lisasid ja dokumente, allkirjastada digitaalselt või välja printida ja allkirjastada paberil ning ka vandeaudiitoril on võimalik vandeaudiitori aruanne koostada ja kinnitada elektrooniliselt.

Etteantud vorme saavad täita need aruandluskohustuslased, kelle aruandeperiood algab 2009.aasta 1.jaanuaril või hiljem. Kui perioodi alguskuupäev on varasem (nt 2008a), siis saab aruande koostada nii nagu varem ning edastada e-äriregistri portaali kaudu PDF-formaadis või esitada piirkonnajärgsele registriosakonnale paberil.

Taksonoomia ja vormidega on võimalik tutvuda XBRL eesti veebilehel.