10. Aruande esitamine registrile

Kui aruanne on digitaalselt allkirjastatud (ka audiitori poolt, kui vajalik) ja kasumi jaotamise/kahjumi katmise ettepanek ja otsus (äriühingute puhul) ning soovi korral aruande täiendavad osad on lisatud, on võimalik tutvuda registrile esitatava aruande eelvaatega, kinnitada olemasolevad tegevusload ning majandustegevusteated (täpsem info https://abiinfo.rik.ee/index.php/majandusaasta-aruannete-esitamine/majandustegevuse-erinouete-info-edastamine)

Aruande saab tähtajaks esitada ka juhul, kui see ei ole üldkoosoleku või osanike poolt kinnitatud. Siiski on tegemist ajutise variandiga, mis tähendab, et e-äriregistri portaalis tuleb esitada kordusaruanne kohe, kui üldkoosolek või osanikud on selle kinnitanud. (Kordusaruande esitamisel tuleb aruanne kõigi osapoolte poolt ka uuesti allkirjastada).
Sellist võimalust saavad vajadusel kasutada: aktsiaselts, osaühing, mittetulundusühing, erakond, tulundusühistu, maaparandusühistu ja ametiühing. Korteriühistule kinnitamata majandusaasta aruande esitamise võimalus ei laiene.

 

Seejärel saab aruande registrile esitada. Aruande saab esitada juhatuse liige või sisestaja, kellele on antud esitamise õigus.

Aruande esitamiseks on kaks võimalust:

1. Aruanne esitatakse registrile koheselt:

Kohe pärast esitamist on aruanne ka avalikkusele äriregistri vahendusel kättesaadav.

Sellisel juhul tuleks teha valik “Esita aruanne registrile kohe”

2. Aruanne esitatakse registrile hiljem (Aruanne jääb esitamise ootele)

Selle valiku puhul saab aruande esitaja märkida kuupäeva, millal aruanne registrile esitatakse. Kuupäeva saabudes muutub aruanne ka avalikkusele äriregistri vahendusel kättesaadavaks. Valitud kuupäev ei tohi olla pärast aruande esitamise tähtaega.

Kui aruanne on esitatud hilisema kuupäevaga, ei ole aruande esitamist võimalik katkestada. 

Antud valiku puhul tuleks vajutada nupule “Esitan aruande registrile hiljem…” ning seejärel valida soovitud esitamise kuupäev.

Pärast aruande esitamist saadetakse vastav kinnitus sidevahendite osas märgitud e-posti aadressile.