7.1 Digitaalallkirjastamine

Digitaalallkirjastamise võimaluse saab valida juhul, kui kõigil esindusõiguslikel isikutel, kes aruande allkirjastama peavad, on allkirjastamiseks toimiv ID-kaart/mobiil-ID, võimalus ja nad on kantud äriregistri andmetesse isikukoodiga.

Enne aruande allkirjastamist tuleb vastavasse lahtrisse ära märkida ja salvestada aruande lõpetamise kuupäev. 

Seejärel saab aruande allkirjastada. Aruande digitaalallkirjastamiseks tuleb juhatuse liikmel vajutada „Lisa aruandele digitaalallkiri“.

Seejärel avaneb vorm, kuhu on võimalik sisestada isiku rolli, kes aruande allkirjastab (nt juhatuse liige). Resolutsiooni aknasse on võimalik lisada kommentaar. Kommentaari lisamine ei ole kohustuslik.

Jätkamiseks vajutage nupule „Allkirjasta aruanne“ ja seejärel „Allkirjasta digitaalselt“. Digitaalallkirja andmiseks tuleb sisestada PIN 2 kood.

Allkirjastamise tõrgete korral veenduge, et Web eID moodul on veebibrauseris aktiveeritud. Juhend: https://www.id.ee/artikkel/veebibrauserite-seadistamine-id-kaardi-kasutamiseks/.

Vajadusel võtke ühendust ID kasutajatoega: https://www.id.ee/id-abikeskus/.

Aruande digitaalallkirjastamise puhul peavad kõik allkirjastavad juhatuse liikmed veebilehel aruande ID-kaardi või mobiil-IDga digitaalallkirjastama. 

Hetkel ei ole aruannet võimalik allkirjastada smart-ID'ga.

 

Kui allkiri on antud, saate vaadata allkirjastatud dokumenti vajutades „Vaata allkirjastatud dokumenti“. Soovides aruande andmeid muuta, tuleb esmalt tühistada kõik allkirjad ning liikuda tagasi esimesse etappi.

Kui aruanne allkirjastatakse digitaalselt, genereerib süsteem lõpparuandele automaatselt allkirjade lehe.
Auditeeritava aruande puhul tuleb edasi liikumiseks vajutada „Suuna aruanne auditeerimisele“. Kui aruandele ei tule lisada audiitori järeldusotsust, siis annab süsteem soovi korral võimaluse suunata aruanne vabatahtlikule auditeerimisele

Seejärel saate liikuda edasi aruande esitamise etappi, kus on võimalik lisada aruandele täiendavaid osasid ning äriühingud saavad täita kasumi jaotamise/kahjumi katmise ettepaneku ja otsuse.

Süsteem kontrollib, et aruandele oleks lisatud vähemalt ühe esindusõigusliku isiku allkiri.

Samuti on aruannet võimalik allkirjastada nt e-residendi kaardiga, kui juhatuse liige on e-residendi isikukoodiga registrisse kantud.