6.2 Tegevusaruanne

Tegevusaruannet  saate täita vajutades nupul „Täida tegevusaruanne“

Seejärel tuleb teha valik, kas täidate vormi või laadite üles PDF dokumendi.

Kui valite "Täida vorm", siis saate avanevas vaates sisestada vajaliku informatsiooni vabateksti vormi. Tegevusaruandesse saab lisada lisaks tekstile ka pilte ja graafikuid.
Soovi korral saate üle tuua ka tekstid eelmise perioodi esitatud aruandest vajutades selleks nupule "Lae tekstid eelmisest perioodist".

(2012 ning varasematel aruannetel tuleb tegevusaruandele lisaks analoogselt täita ka Tegevjuhtkonna deklaratsiooni vorm . 2013 ning hilisematel aruannetel on soovi korral võimalik lisada deklaratsioon aruande täiendava osana pärast aruande allkirjastamist)