Arvete digiteerimine

Digiteerimine on arvete info sisestamine  ja saatmine digitaalsel kujul tarkvarasse. Hetkel kahjuks uut digiteerimise lepingut sõlmida ei saa.

Digiteerimise almmoodul on nähtav ainult nendele lepingupartneritele, kellel oli algselt leping sõlmitud, teistel seda alammoodulit ei kuvata

 

Lepingu lõpetamine

Lepingut on võimalik lõpetada Seadistused -> Digiteerimine -> Vaata -> Lepingu lõpetamine.