5.4 Põhiaruanded

Põhiaruannete loetelust valige sobiv aruandevorm ja andmete sisestamise alustamiseks vajutage nupule „Sisesta“.

Seejärel kuvatakse Teile aruandevorm andmete sisestamiseks.

Bilansis kuvatakse ka kolmas veerg, mida võib täita juhul, kui soovitakse esitada korrigeeritud algbilanssi. Põhiaruannetes tuleb esimesel aastal sisestada mõlema aasta andmed. Edaspidi on teine veerg Teie eest eeltäidetud.

Kõiki kirjeid ühes aruandes täitma ei pea. Lõplikus aruandefailis ei kuvata neid ridu, mida ei ole täidetud või mille puhul on mõlemasse veergu sisestatud 0. Põhiaruannetes tuleb negatiivsed arvväärtused sisestada miinusmärgiga. Põhiaruannetes pole võimalik lisada täiendavaid kirjeid.

Iga elemendi juurde on lisatud info ikooni all selgitus. Selgitusega saab tutvuda vajutades kirje lõpus olevale info ikoonile.

Kui andmed on vormi sisestatud, vajutage nupule „Salvesta“ või „Salvesta ja arvuta summad“. Nupule „Salvesta ja arvuta summad“ vajutades arvutatakse „kokku“ väljad  automaatselt ja sisestatud andmed nendes väljades kirjutatakse üle. Aruandevormi salvestamisel kontrollitakse ka andmete vastavus antud vormi reeglitele ja vigade olemasolul kuvatakse nende loetelu.

Põhiaruande viimasesse veergu „Lisa nr“ saate kirjutada lisade numbrid. Vajutades nupule „Täida lisa numbrid“ täidetakse antud veerg võimalusel automaatselt, vajadusel saab andmeid täiendada.

Kui ühe elemendi puhul soovitakse viidata mitmele lisale, siis tuleb numbrid eraldada komaga. Lisade numbrid on soovitatav sisestada pärast andmete sisestamist ja lisade täitmist.

Lisade sisestamisel on abiks ka vormi ülaosas olev valik „Kuva valitud lisad“ – kuvatava nimekirjas on lisa nimetustele vajutades võimalik liikuda automaatselt valitud lisade vormidesse.

Tagasi põhiaruannete vormide nimekirja saate, kui vajutate nupul „Tagasi aruandevormide vaatesse“. Seejärel saate valida järgmise aruandevormi ja asuda sellesse andmeid sisestama.