Erakonna juhatuse liige:

Erakonna liikmetega seotud toimingud avanevad menüüpunkti alt "Muud teenused" - > "Erakonna liikmed“.

a

 

Avanenud lehe ülaosas vahelehtede menüüs on erinevad Erakonna nimekirja haldamise võimalused vastavalt sisenenud isiku rollile.

a

 

Erakonda kuuluvus

Portaali sisse loginud isik näeb enda erakondliku kuuluvuse kohta kehtivaid ja ajaloolisi andmeid pealkirja all „Erakonda kuuluvus“.

a

Pealkiri „Lahkumisavaldused“ kajastab elektrooniliselt esitatud erakonnast lahkumise avaldusi. Digitaalallkirjastatud erakonnast lahkumise avaldusega on võimalik tutvuda vajutades lingile „vaata“.

 

Erakonna nimekiri

Valiku all „Erakonna nimekiri“ näidatakse erakonna juhatuse liikmele või volitatud isikule hetkel erakonna nimekirjas olevaid isikuid. Vajutades isiku nimel näidatakse valitud isiku erakondliku kuuluvuse kohta kehtivaid ja ajaloolisi andmeid.

a

 

Liikmete lisamine

Liikmete lisamise lehel näidatakse juhatuse liikmele või volitatud isikule kõiki lõpetatud ja pooleliolevaid isikute erakonda astumiste kandeid. Erakonda saab liikmeid lisada vajutades lingil „alusta uue liikme lisamise kannet

a

Sisestades isikukoodi ja vajutades nuppu „Salvesta“ kontrollitakse, kas vastav isik on kirjas Rahvastikuregistris, kas isik on elus, kas isik on täisealine. Kui isik ei vasta eelnevalt mainitud nõuetele kuvatakse oranžil taustal vastav veateade. Kui kõik on korras, salvestatakse isiku lisamise taotlus.

Järgnevalt tuleb kanne kinnitada vajutades „Kinnita lisamine“.

  • Kui isik ei kuulu ühtegi erakonda ja ei ole varem kuulunud erakonda, siis annab keskkond teate „Isik on lisatud erakonna nimekirja“.
  • Kui isik kuulub hetkel mõnda teise erakonda, kuvatakse vastav teade ning palutakse veelkord kinnitada soovi isiku lisamiseks erakonna nimekirja.
  • Kui isik on minevikus kuulunud erakonda, mis soovib teda oma nimekirja lisada, kuvatakse vastav teade ning nõutakse jpg, pdf või rtf formaadis isiku erakonda astumise avalduse lisamist kandele.
  • Kui ekslikult on sisestatud vale isik, saab lisamissoovi kustutada vajutades nuppu „Kustuta avaldus“.
  • Süsteem kontrollib lisamisel automaatselt, et lisatav isik vastaks Rahvastikuregistri andmetel Erakonna seaduse §5 lg 1  nõuetele, kui lisatav isik nõuetele ei vasta, ei võimalda portaal isiku liikmeks lisamist. (Sama kontrolli teostab süsteem igapäevaselt ka olemasolevate erakonna liikmete kohta).

Kui kannet ei kinnitata ega kustutata, jääb kanne poolikuks ning seda saab kinnitada või kustutada hiljem. Hiljem tuleb jätkamiseks valida menüüst „Liikmete lisamine“, seejärel „Pooleliolevad kanded“ ja vastava rea lõpus „vaata“.

 

Liikmete eemaldamine

Liikmete eemaldamise lehel näidatakse juhatuse liikmele või volitatud isikule kõiki lõpetatud ja pooleliolevaid isikute erakonnast lah­kumise kandeid.  Liikmete eemaldamine toimub analoogselt liikmete lisamisega.

Erakon­nast saab liikmeid eemaldada vajutades „alusta uut liikme eemaldamise kannet“.

a

Seejä­rel avaneb lehekülg, kus tuleb sisestada eemaldatava isiku isikukood.

Vajutades nupule „Salvesta“ salvestatakse kanne, kuid isikut veel erakonnast välja ei arvata. Isiku lõplikuks nimekirjast väljaarvamiseks tuleb kanne ülevaate lehel kinnitada vajutades nuppu „Kinnita eemaldamine“.

a

Kui isikut siiski ei soovita eemaldada saab sooviavalduse tühistada vajutades nupul „Kustuta avaldus“.

Kui sooviavaldust ei kustutata ega kinnitata saab kannet hiljem kinnitada või kustutada liikudes „Liikmete eemaldamine“ lehel alajaotusesse „Pooleliolevad kanded“ ja valides „vaata“.

 

Volitused

Erakonna juhatuse liikmel on õigus volitada kolmandaid isikud sooritama erakonna nimekirja isikute lisamist või eemaldamist. Volituse pikkus on maksimaalselt kolm aastat ja minimaalselt üks päev. Volitatav ei pea kuuluma erakonda. Volituse saab lisada vajutades  „lisa uus“.

a

Valides „Lisa uus volitus“ avaneb lehekülg, kus saab lisada volitatava isiku isikukoodi ning volituse kehtivuse kuupäeva (formaadis päev.kuu.aasta).

Vajutades nupule „Salvesta“ lisatakse isik volitatud isikute nimekirja.

a

Vajutades juba volitatud isiku nimekirjas isiku juures lingile „muuda“ saab muuta volitatavat isikut ning volituse kehtivust.