Aruande kategooria

Aruande vormide kategooriaks tuleb valida vähemalt minimaalne antud ettevõtja näitajate järgi määratav kategooria. Soovi korral võib ettevõtja valida ka kõrgema kategooria aruandlusvormid, et koostada põhjalikum majandusaasta aruanne.
Kategooriatesse liigitamise tingimused on järgmised:

 • Mikroettevõtja – osaühing, kelle näitajad vastavad kõikidele järgmistele tingimustele:
  • Müügitulu kuni 50 000 eurot;
  • Varad kokku kuni 175 000 eurot;
  • Kohustised ei ole suuremad kui omakapital;
  • Üks osanik, kes on ka juhatuse liige.
    
 • Väikeettevõtja – Eestis registreeritud äriühing, kes ei ole mikroettevõtja ja kelle näitajatest võib vaid üks ületada järgmisi tingimusi:
  • Müügitulu 8 000 000 eurot;
  • Varad kokku 4 000 000 eurot;
  • Keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 50 inimest.
    
 • Keskmise suurusega ettevõtja– Eestis registreeritud äriühing, kes ei ole mikroettevõtja ega väikeettevõtja ja kelle näitajatest võib vaid üks ületada järgmisi tingimusi:
  • Müügitulu 40 000 000 eurot;
  • Varad kokku 20 000 000 eurot;
  • Keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 250 inimest.
    
 • Suurettevõtja – Eestis registreeritud äriühing, kelle näitajatest vähemalt kaks ületavad järgmisi tingimusi:
  • Müügitulu 40 000 000 eurot;
  • Varad kokku 20 000 000 eurot;
  • Keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 250 inimest