7. Aruande allkirjastamine

Allkirjastamise etapis on võimalik valida digitaalallkirjastamise (juhatuse liige allkirjastab aruande ID-kaardi või mobiil-ID abil) või kinnitamise võimalus (aruanne allkirjastatakse paberkandjal ning allkirjadeleht või kogu aruanne skaneeritakse ning laaditakse süsteemi PDF failina üles.

Aruande allkirjastasmie juhendid:

  1. Digitaalallkirjastamine
  2. Kinnitamine