4. Uue aruande loomine

Uue aruande loomiseks vajutage esitatavate aruannete leheküljel nupule „Lisa uus aruanne.“

Teile avaneb uus vorm, kus  kuvatakse rippmenüü ettevõtjatest, kelle aruande andmeid Te sisestada saate.

NB! Kui Te ei leidnud rippmenüü valikust endaga seotud ettevõtjat, tuleks kontrollida, kas olete äriregistris ühingu juhatuse liikmeks süsteemis sisestajaks määratud või lugege täpsemaid instruktsioone peatükist 13.

Kui olete ettevõtja valinud, siis tuleb Teil sisestada aruandlusperioodi algus- ja lõpukuupäevad. Pärast sobiva perioodi sisestamist valige sobiv aruande liik ning seejärel vajutage nupule „Edasi“.

Vajutades nupule „Edasi“, kuvatakse Teile täiendavad valikud, mida on veel aruande loomiseks tarvilik määrata. (valikud võivad erineda sõltuvalt ühingu liigist ning aruandlusperioodist)

Selles vaates on  võimalik määrata, kas tegemist on konsolideeritud aruandega ja valida standard, mille järgi hakkate aruannet esitama.

Äriühingud peavad tegema valiku aruandevormide kategooria määramiseks vastavalt Raamatupidamise seaduse §3.

Kui ettevõtja soovib, võib valida ka kõrgema kategooria, et aruandes detailsemalt informatsiooni avaldada.

Kui valisite aruande standardiks Eesti hea tava, saate määrata ka aruandes kasutatava täpsusastme.

Lisaks saate valida, kas ettevõtja puhul esineb erisusi, mistõttu ei saa esitada standardset XBRL vormingus aruannet.
Viimasena tuleb teha valik, kas soovite paralleelselt eestikeelse aruandega koostada ka informatiivset ingliskeelset aruannet.

Kui eelmise perioodi aruanne on e-aruandluskeskkonna kaudu esitatud, saab soovi korral teha valiku „Kasutan eelmise aasta vorme“. Sellisel juhul teeb süsteem põhiaruannete ning lisade valiku automaatselt sama valiku nagu eelmise perioodi esitatud aruandes. Soovi korral on hiljem valikuid võimalik muuta. (Valiku tegemisel võib esineda erisusi juhul, kui eelmisel perioodil oli äriühingu aruandevormide kategooriast lähtuvalt kasutataud vorme, mida antud perioodil valida ei saa)

Kui aruanne tuleb esitada eurodes ning eelmise aasta aruanne esitati e-aruandluskeskkonna kaudu kroonides, võib soovi korral lasta e-aruandluskeskkonnal võrdlusperiood andmed automaatselt ametliku eurokursi alusel eurodeks konverteerida. (NB! Andmed tuleb siiski üle kontrollida ning vajadusel parandada – võib tekkida ümardamisvigu)

Pärast valikute tegemist vajutage „Lisa uus aruanne“. Edasi suunatakse Teid aruande põhivaatesse, kus on võimalik alustada aruande koostamisega.