Juriidilise isiku andmete muutmine

 1. Portaali sisenemise järel valige ülevalt menüüribalt "Avaldused" - "Minu töölaud" ning loetelust juriidilise isiku, kelle andmeid soovite muuta.
   
 2. Seejärel vajutage antud juriidilise isiku andmete põhivaates nupule "Muuda andmeid". Teile avaneb muutmiskande avalduse vorm, kus saate muuta soovitud andmeid.Dokumentide osas tuleb failina lisada avaldusega koos esitatavad lisadokumendid. Lisadokumendid peavad olema lisatud digitaalallkirjadega või valides paberkandjal dokumentide esitamine, esitatud pärast kandeavalduse tavamenetlusse saatmist originaalkujul registriosakonnale.
 • Allkirjastamise etapis annavad kandega seotud isikud avaldusele digitaalallkirjad. Juhul kui ühele kandeavaldusele soovivad allkirja anda mitu isikut, siis iga allkirjastaja peab portaali sisenema enda ID-kaardiga. Avalehel saab valida "Minu ettevõtmised" ning avanenud lehel valida vastava juriidilise isiku, vajutada tema nimel ning seejärel valida vaheleht "Avaldused", kus on näha selle juriidilise isikuga seotud avaldused. Avage avaldus ning allkirjastage.
   
 • Järgnevalt on võimalik pangalingi abil üle kanda riigilõiv. Avalduses on kirjas ka riigilõivu summa..
  Kui teete makse pangakontoris või mõnes teises pangas, mitte portaali poolt pakutavate pangalinkide kaudu, siis vajalikud makse rekvisiidid leiate lehekülje all osas vastava lingi alt. Viimasel juhul tuleb registriosakonnale juurde esitada koopia maksekorraldusest.
  NB! Avaldus vaadatakse kiiremini läbi, kui tasute riigilõivu portaalis pangalingi kaudu.
 • Kui riigilõiv on tasutud, on võimalik avaldus registrile esitada.
 • Esitatud avalduse menetlemise aeg on 1-5 tööpäeva. Kestvus oleneb ka sellest, kuidas esitasite lisadokumendid ning tasusite riigilõivu. Juhul kui kandeavalduses või lisadokumentides esineb puuduseid, saadab registriosakond teavituse avalduses kirjas olnud e-posti aadressile. Ning avaldust on võimalik täiendada portaalis.

Kui soovite avalduse koostamist jätkata hiljem, salvestage esmalt tehtud muudatused ning uuesti portaali sisse logides leiate pooleliolevad kandeavaldused oma ühingu andmete juures põhilehe vahelehel "Avaldused". 

Kui muutmiskande avaldus on menetlusse saadetud või on saadud puuduste kõrvaldamise määrus, saab avaldust täiendada või parandada avades juba menetlusse saadetud avaldus ning vajutades nupule "Täiendan avaldust"  avanenud kandeavalduse parandamise vormil saab teha vajalikke muudatusi, allkirjastada ning seejärel saata parandustega avaldus menetlusse.
Paranduskande avaldust on võimalik koostada ja esitada seni, kuni eelnev muutmiskande avaldus on menetluses või sellele on tehtud puuduste kõrvaldamise määrus.