5.2 Aruande vormide täitmine

Portaalis saavad etteantud vorme täita äriühingud, MTÜ-d ja SA-d, kes koostavad raamatupidamise aruandeid Eesti hea raamatupidamise tava alusel ja kelle aruandeperiood algab 1. jaanuar 2009 või hiljem. 

Aruandevormidesse andmete sisestamiseks tuleb vajutada „Aruandevormide täitmine“.