5.6 Koondvaade, PDF-i genereerimine ja kontrollimine

Valitud ja juba täidetud aruandevormide koondvaatega on võimalik tutvuda vajutades nupule „Koondvaade“.

Lisaks on võimalik genereerida sisestatud andmetest PDF-fail klikkides nupule „Genereeri PDF“. Pärast„Genereeri PDF“ nupule vajutamist kuvatakse antud lehel allosas viide genereeritud PDF failile.

Aruandevormide vaates on võimalik kontrollida vormidesse sisestatud andmete vastavust reeglitele vajutades nupule „Kontrolli vastavust reeglitele“.

Kontrollreeglid süsteemis on erinevad. Enamiku kontrollreeglitele mittevastavuse korral kuvatakse antud veateated ning aruande täiendamise etappi pole enne vigade parandmist võimalik liikuda.
Lisaks on mõningad kontrollreeglid nö hoiatavad. Näiteks kontrollib süsteem osakapitali/netovara piisavust ja vastavust seaduses toodud nõuetele, ning vastuolu korral kuvab ka veateated, kuid järgmistesse etappidesse liikumist sellise veateate korral ei takistata.

Kui lisad ja põhiaruanded on täidetud, võite liikuda tagasi aruande põhivaatesse vajutades nupule „Tagasi aruande põhivaatesse“.