Eurokalkulaator

 • Eurole ülemineku kalkulaator on ettevõtja abivahend, mille kaudu kapitali muutja saab teavet uuritava äriühingu kohta, milline võiks olla vajalik väikseim kapitalimuudatus, et see vastaks äriseadustikus nõutud tasemele pärast euro kasutuselevõtmist
   
 • Kalkulaator on kättesaadav kapitali kroonidest eurodesse muutmise avalduse koostamise vaates

   
 • Osakapitali teisendamisel on võimalik osade uued nimiväärtused ümardada 1-euro, 10-euro, 50-euro või 100-euro täiskordsena. Sobilik kordaja on võimalik ettevõtjal endal valida, kuid tuleb arvestada, et suurema kordaja puhul osade nimiväärtused muutuvad suuremas ulatuses kui väiksema kordaja puhul.
   
 • Osakapitali teisendamisel on võimalik kasutada väikseimat vähendamist, väikseimat suurendamist või vähimat võimalikku muudatust eurodes. Vähima võimaliku muudatuse puhul süsteem valib ise, kas vähima nimiväärtuse muudatuse toob kaasa väikseim vähendamine või väikseim suurendamine.
   
 • Osa uute nimiväärtuste arvutamisel korrutatakse osa nimiväärtused läbi osalusproportsioonidega (ühe konkreetse osa nimiväärtuse ja osakapitali kogusumma jagatisega), kuna teisendamisel ei tohi senised osalusproportsioonid muutuda.