Kinnitamise protsessist üldiselt

Vastavalt Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §30 lg 6 peab juridiline isik kinnitama olemasolevate tegevulubade ja -teadete õigsust majandusaasta aruande esitamise käigus. Majandusaasta aruande saab elektrooniliselt koostada ja esitada e-äriregistri portaalis https://ariregister.rik.ee

Majandusaasta aruandega tegevuslubade ja teadete kinnitamise nõue kehtib alates 01.01.2015 esitatud aruannetele, mille majandusaasta algus on 01.01.2014 või hilisem. Lisaks tuleb järgida järgmisi piiranguid:

  • Konkreetsel kalendriaastal, kuhu langeb majandusaasta aruande esitamise tähtaeg, saab kinnitusi esitada ainult eelmise majandusaasta viimase perioodi aruandega.
    Näide: 2015. aastal saab kinnitusi esitada ainult 2014. majandusaasta aruandega. Kui 2013. majandusaasta aruanne esitatakse 2015. aastal, siis kinnitusi enam esitada ei saa.
  • Majandusaasta aruandega (sh parandatud aruandega) saab kinnitusi esitada (ja parandada) alles kuni kuus kuud pärast majandusaasta aruande esitamise tähtaega.
    Näide: Kui majandusaasta aruande esitamise tähtaeg on 30.06.2015, on võimalik kinnitusi esitada kuni 31.12.2015. Kui (kordus)aruanne esitatakse 01.01.2016 või hiljem, siis kinnitusi enam esitada ei saa.

Ühing, kes ei ole hiljemalt kuue kuu jooksul pärast aruande esitamise tähtpäeva kinnitanud oma tegevuslubasid ja majandusaasta aruandeid koos majandusaasta aruandega, loetakse erinõuete registrites tegevusest loobunuks ja tema registriandmed võidakse kehtetuks tunnistada.

Hetkel on võimalik koos majandusaasta aruandega kinnitusi esitada järgmistesse e-äriregistri portaaliga liidestatud erinõuete registritesse:

  • majandustegevuse register,
  • Ravimiameti tegevuslubade register,
  • Tervishoiu tegevuslubade riiklik register
  • Põllumajandusloomade register

Kui ettevõttel on tegevusload teises erinõuete registris, tuleb kinnitused neile edastada väljaspool portaali, pöördudes konkreetset erinõuete registrit haldava asutuse poole.