Kontaktisiku teavitused

Andmete ebakorrektsuse teavitus

Kontaktisiku juhatuse liikmel on võimalik esitada teavituse selle kohta, et nad ei ole enam X ühingu kontaktisikud ning paluda andmete eemaldamist järelvalve korras.

Kontaktisiku juhatuse liige siseneb e-äriregistri "Minu töölaud" vaatesse, leiab üles ettevõtte kus nad on kontaktisikud ning vajutab nupule “Muuda andmeid“ ning seejärel plokis „Kontaktisiku teated“ lingile „Alusta ebakorrektsete andmete teavitust“.

riktest
kontaktisiku teated

Teavituse vaates saab ära kustutada kontaktandmed ning kontaktisiku andmed.
Soovi korral saab lisada vajalikud lisadokumendid
Seejärel tuleb teavitus allkirjastada ning esitada registrile. Teavituse eest ei tule tasuda riigilõivu.

 

Andmete muutmise teavitus

Kontaktisiku juhatuse liikmel on võimalik automatiseeritud korras muuta ja parandada enda andmeid kõikide juriidiliste isikute andmetes, kus nad on kantud registrikaardile kontaktisikuna.

Kontaktisiku juhatuse liige siseneb e-äriregistrisse, valib "Minu töölaud" vaates enda ettevõtte ning vajutab plokis "Kontaktisiku teated" lingile "Alusta kontaktisiku andmete muutmist"

kontaktisiku teated2

Kuvatakse ette nimekiri kõikidest juriidilistest isikutest, kus ühing on kontaktisikuna registri andmetes. Avalduses saab muuta kontaktisiku aadressi ja e-posti aadressi. Avaldus tuleb allkirjastada kontaktisiku esindusõigusliku isiku poolt.
Kontaktisiku andmed muudetakse avalduse alusel ära kõikides valitud juriidiliste isikute andmetes.

avaldus