Ümberkujundamine

E-äriregistri kaudu on võimalik esitada avaldus usaldusühingu ümberkujundamiseks osaühinguks.

 1. Portaali sisenemise järel valige avalehelt "Minu töölaud"
 2. Seejärel  saate valida seotud juriidiliste isikute loetelust sobiva ning vajutada nimele. 
 3. Pärast nimele vajutamist saab avanenud juriidilise isiku põhivaade, kus saab valida avalduse vormi, mida soovitakse registrile esitada „Alusta ümberkujundamiskande avaldust“.
   
 4. Avalduse koostamisel  tuleb teha soovitud muudatused ja Dokumentide alla failina lisada avaldusega koos esitatavad lisadokumendid. Avalduse vormis on kohustuslik sisestada juhatuse liikmete ja osanike andmed, kapital, ümberkujundamise otsuse kuupäev ja muuta ärinimi (ärinimi peab sisaldama õiguslikku vormi või selle lühendit). Põhikirja reale tuleb lisada põhikiri ja Dokumnetidena üles laadida ümberkujundamise aluseks võetud bilanss, ümberkujundamisotsus ja muud vajalikud dokumendid.
 • Lisadokumendid peavad olema lisatud digitaalallkirjadega või valides paberkandjal dokumentide esitamise, esitatud pärast kandeavalduse tavamenetlusse saatmist originaalkujul registriosakonnale.
   
 • Allkirjastamise etapis annavad kandega seotud isikud avaldusele digitaalallkirjad. Juhul kui ühele kandeavaldusele soovivad allkirja anda mitu isikut, siis iga allkirjastaja peab portaali sisenema enda ID-kaardiga. Avalehel saab valida "Minu ettevõtmised" ning avanenud lehel valida vastava juriidilise isiku, vajutada tema nimel ning seejärel valida vaheleht "Avaldused", kus on näha selle juriidilise isikuga seotud avaldused. Avage avaldus ning allkirjastage.
   
 • Järgnevalt n võimalik pangalingi abil üle kanda riigilõiv. Äriühingu osaühinguks ümberkujundamise registrisse kandmise eest tasutakse riigilõiv 180 eurot.
  Kui teete makse pangakontoris või mõnes teises pangas, mitte portaali poolt pakutavate pangalinkide kaudu, siis vajalikud makse rekvisiidid leiate lehekülje all osas vastava lingi alt. Viimasel juhul tuleb registriosakonnale juurde esitada koopia maksekorraldusest.
  NB! Avaldus vaadatakse kiiremini läbi, kui tasute riigilõivu portaalis pangalingi kaudu.
   
 • Kui riigilõiv on tasutud, on võimalik avaldus registrile esitada.
 1. Esitatud avalduse menetlemise aeg on 1-5 tööpäeva. Kestvus oleneb ka sellest, kuidas esitasite lisadokumendid ning tasusite riigilõivu. Juhul kui kandeavalduses või lisadokumentides esineb puuduseid, saadab registriosakond teavituse avalduses kirjas olnud e-posti aadressile. Ning avaldust on võimalik täiendada portaalis.