Majandustegevuse erinõuete info edastamine

Tulenevalt Majandustegevuse seadustiku üldosa seadusest § 30 lõige 6 peab ühing kinnitama olemasolevate tegevuslubade ja majandustegevusteadete õigsust koos majandusaasta aruandega. Majandusaasta aruande esitamine toimub elektrooniliselt e-äriregistri portaalis https://ariregister.rik.ee

Loe lähemalt: