9. Aruande täiendavad osad ning kasumi jaotamise/kahjumi katmise ettepanek ja otsus

Kui aruanne on juhatuse liikmete poolt digitaalallkirjastatud või allkirjastatud paberil ning vandeaudiitori aruanne on lisatud (kui see on kohustuslik), saab liikuda aruande esitamise etappi

 

Aruande esitamise etapi vaates on võimalik aruandele lisada täiendavaid osasid vajutades „Lisa täiendav aruande osa“. Täiendava osa täitmine ei ole kohustuslik. Täiendav osa võimaldab lisada informatsiooni, mis ei ole aruande osa, kuid soovitakse koos aruandega registrile esitada. Infot saab lisada nii vormi, kuid samuti on võimalik üles laadida enda poolt koostatud täiendav aruande osa PDF failina.

Äriühingutel on aruande esitamise etapis võimalik valida ja täita ka kasumi jaotamise/kahjumi katmise ettepaneku ja otsuse vormid.

Vormide valimiseks või valiku muutmiseks vajutage „Vali vormid“ ning märkige ja salvestage oma valikud. Ettepaneku ja otsuse vormide täitmiseks vajutage „Sisesta näitajad“. Sisestatud andmed salvestage ja seejärel vajutage nupule „Tagasi aruande esitamise lehele“.